GIL satsar på kontinuerlig utbildning av både arbetsledare och personliga assistenter. Vi tror att en arbetsledare som har fått utbildning i arbetsledning, som känner till sina rättigheter och även skyldigheter gentemot sin personal bidrar till att skapa en trygg, stabil och intressant arbetsplats. Vi vet att assistenter som visas uppskattning och ges möjlighet till fortlöpande utbildning leder till välutbildade, motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker det är roligt att arbeta hos oss.
En assistansberättigad och en assistent väntar på tåget.

De flesta utbildningarna är gratis

De flesta utbildningarna som GIL håller ingår i den så kallade 20-kronan, som är vår administrativa avgift. Några kostar dock 1 000 kronor och någon 500 kronor. De kostar alltså inget att delta om du är assistansberättigad, arbetsledare eller personlig assistent i GIL. Som assistent bör du dock alltid ta upp utbildningsbehovet och stämma av datum med din arbetsledare.

Utbildningar för alla

Många av utbildningarna i GIL är öppna för alla i mån av plats. Arbetsledare, assistenter eller annan personal från andra assistanbolag, personal från Försäkringskassa, kommun eller kontor, alla är hjärtligt välkomna med sin anmälan. Föreläsningarna och utbildningarna kostar från 500 till 1 500 kronor inklusive moms.

Viktigt om utebliven närvaro

Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ring Sara på 031-63 21 96, alternativt växeln på 031-63 64 80.