Stresshantering

Idag är det många människor som upplever att deras arbetsliv eller privatliv är stressigt. Stresshantering handlar bland annat om att lära sig att bli medveten om vad som utlöser stress och att samla kraft och energi för att ta itu med det som är fel, för att i förlängningen lära sig att förutse och förhindra det framöver. På utbildningen diskuterar vi vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress. Vi lyfter också fram vanliga stressrelaterade reaktioner och du får som deltagare chansen att lära dig praktiska övningar i ett förebyggande syfte.
Bild på ett barn som ligger och blundar i gräset

Utbildningen leds av Gudrun Fogelberg-Varga, som är legitimerad sjukgymnast.

Utbildningen kostar 1 000 kronor för assistenter, arbetsledare och anställda på GIL.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / din arbetsledare för hela kostnaden, dvs 1 000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

Utbildningstillfällen

Stresshantering

7 mars / 09:00 - 16:30