Stärkande ledarskap

Vi förser dig med en verktygslåda som ger dig möjlighet att utveckla ett tryggt och tydligt ledarskap med god dynamik i assistentgruppen. Du ökar din förmåga att förstå varför vi fungerar och beter oss som vi gör både mot oss själva och andra. Hur kan vi förhålla oss professionellt till varandra när vi egentligen håller på att gå i taket och tålamodet inte räcker till?
Bild på en person som ser in i kameran

Claes Lind har arbetat med krishantering vid SU under många år samt arbetat som beredskapspsykolog i samband med stora katastrofer så som branden i Backa och tsunamin i Thailand 2004.

Stärkande ledarskap riktar sig till alla assistansberättigade arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL.

Kostnad: 1000 kronor för  arbetsledare i GIL.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade/arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

Utbildningstillfällen

Stärkande ledarskap

25 november / 09:00 - 16:00