Stärkande ledarskap

Stärkande ledarskap är en utbildningsdag som riktar sig till alla assistansberättigade arbetsledare, biträdande samt ställföreträdande arbetsledare i GIL. I samarbete med Claes Lind, leg. psykolog och psykoterapeut samt certifierad handledare, erbjuder vi en utbildningsdag med målsättningen att skapa en bra grund för ett utvecklande ledarskap i GIL.
Ledarskap i keps

Flera av våra arbetsledare har uttryckt ett behov av stöd och utvecklingsmöjligheter som chef och ledare på arbetsplatsen. Nu får du en möjlighet att reflektera över din egen roll med stöd, råd och tips utifrån ett professionellt perspektiv. Tanken är att dagen ska förse dig med en verktygslåda som ger dig ett tryggt och tydligt ledarskap med god gruppdynamik i assistentgruppen. Du ökar din förmåga att förstå varför vi fungerar och beter oss som vi gör både mot oss själva och varandra i olika situationer. Hur kan vi förhålla oss professionellt till varandra när vi egentligen håller på att gå i taket och tålamodet inte räcker till?

Claes Lind har arbetat med krishantering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under många år samt arbetat som beredskapspsykolog i Västra Götalandsregionen i samband med stora katastrofer som Backabranden och tsunamin i Thailand 2004. Han arbetar numera med bland annat handledning inom kommun och landsting.

Kostnad: 1 000 kronor

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ring Sara på 031-63 21 96, alternativt växeln på 031-63 64 80.

Utbildningstillfällen

Stärkande ledarskap

10 november / 10:00 - 16:00