Övriga utbildningar

De utbildningar som vi listar på vår hemsida är långt ifrån alla utbildningar som vi kan erbjuda dig. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån efterfrågan och behov.

Ta kontakt med Elma på 031-63 21 96, ditt GIL-stöd eller utbildning@gil.se om du är intresserad av något av de teman som anges här under eller i katalogen – eller föreslå något nytt, annat eller eget!

Förslag på utbildningar som GIL genomför vid efterfrågan / behov:

 • Flytta hemifrån med personlig assistans
 • Barns och ungas inflytande över sin personliga assistans
 • Funktionsnedsatt och förälder
 • Godmanskap
 • Massage
 • Omprövning
 • Kvittohantering
 • Effektiva personalmöten
 • Att vara beroende av personliga assistans
 • Arbetsroll / identitet
 • Kommunikation & bemötande
 • Arbetsrätt
 • Vilka bidrag kan jag söka?
 • Juridisk grundkurs i överklagan
 • Vad innebär det att vara god man?