Övriga utbildningar

De utbildningar som vi listar på vår hemsida är långt ifrån alla utbildningar som vi kan erbjuda dig. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån efterfrågan och behov.

Ta kontakt med Sara Gustin på 031-63 21 96 eller utbildning@gil.se om du är intresserad av något av nedan nämnt – eller föreslå något nytt, annat eller eget!

Förslag på utbildningar som GIL genomför vid efterfrågan / behov:

 • Flytta hemifrån med personlig assistans
 • Barns och ungas inflytande över sin personliga assistans
 • Funktionsnedsatt och förälder
 • Kvittohantering
 • Effektiva personalmöten
 • Att vara beroende av personliga assistans
 • Arbetsroll / identitet
 • Kommunikation & bemötande
 • Arbetsrätt
 • Vilka bidrag kan jag söka?
 • Juridisk grundkurs i överklagan
 • Vad innebär det att vara god man?