Omprövning

Hur går en omprövning till? Denna utbildning har till syfte att informera och förbereda dig inför de omprövningar av assistansbeslutet som Försäkringskassan och kommunen genomför. Du får svar på frågor om vad man ska tänka på vid en omprövning.

När ska ett beslut omprövas? Vad är en omprövning av ett beslut i lagens mening? Hur arbetar Försäkringskassan med omprövningar? Vilka intyg behövs? Vilka uppgifter bör finnas med i ett läkarintyg? Efter föreläsningen visar vi på konkreta fall och visar exempel på läkarintyg. Det finns också tid för diskussion och frågor.

Den här utbildningen bokas skapas och bokas på förfrågan. Kontakta utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.