Nätverk

Vi skräddarsyr utbildningar för grupper med särskilda intressen för vissa frågor och vi skapar nätverk för att ge dig chansen att träffa andra arbetsledare och genom dem utbyta erfarenheter kring olika frågor.

Vi har två nätverk som rullar

 • NÄSTAN, som är för personer som är ställföreträdande arbetsledare och anhöriga, samtidigt.
 • FLYTTA HEMIFRÅN, för föräldrar till assistansberättigad som börjar bli flygfärdig.

Hör av dig till Lena Svensk på lena.svensk@gil.se eller  031-63 64 87 om du vill vara med i detta nätverk.

Anmäl ditt intresse till ditt GIL-stöd om du är intresserad av något ämne, nämnt här eller annat, så kallar vi till träff när tillräckligt många intresserade finns!

Exempel på teman

 • Flytta hemifrån med personlig assistans
 • God man
 • Barns och ungas inflytande över sin assistans
 • Arbetsmiljö
 • Vad innebär det att vara förälder till ett barn i behov av assistans?
 • Funktionsnedsatt och förälder
 • Kvittohantering
 • Kommunikation & bemötande
 • Arbetsroll/Identitet
 • Försäkringskassan
 • Repetition arbetsledarutbildning
 • Assistansekonomi
 • Arbetsrätt
 • Vad innebär det att vara ställföreträdande arbetsledare?
 • Vad innebär det att vara arbetsledare för en grupp assistenter?
 • Att vara beroende av assistans
 • Personligt ledarskap
 • Effektiva personalmöten
 • Vad innebär det att vara god man?
 • Vilka bidrag kan jag söka?
 • Hur går man tillväga vid en omprövning?
 • Juridisk grundkurs i överklagan