Hygien & smitta

Hur ser din arbetsplats ut? Vilka är dom mest vanligt förekommande bakterierna och virusen? Vad kan du göra annorlunda eller bättre för att förebygga smitta? På föreläsningen i Göteborg är det Lotta Osbeck som är hygiensjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som berättar om bakterier och infektioner och hur man håller dem borta.

Du kommer att ha kunskaper i grundläggande hygien, smittspridning och få koll på multiresistenta bakterier och virus. Det blir också utrymme för diskussion om hur vi förhåller oss till smittospridarna och vad vi kan göra för att förhindra deras framfart, och på så sätt hålla oss så friska som möjligt. Kom och ställ frågor och få med dig värdefulla tips och råd.

Kostnad: 300 kronor

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade/arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 300 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

Utbildningstillfällen

Hygien & Smitta

14 mars / 13:00 - 14:30