Hur ser ditt assistansbeslut ut?

I denna utbildning försöker vi bringa klarhet i hur kommunen och Försäkringskassan arbetar med assistansbeslut. Vi går igenom beslutsprocessen gällande assistans, LSS och SFB. Vi svarar på dina frågor och går igenom själva ansökningsprocessen. Vad bör du tänka på och vilka intyg behöver du ha? Hur går utredningsprocessen till och vem är det som utför den?
Bild på en person som tittar på sin mobiltelefon

Att läsa och förstå det beslut som du har fått är inte heller så lätt alla gånger. Vi hjälper dig med det. Om en inte är nöjd med sitt beslut, kan en överklaga det då? Och hur görs då det i så fall? Det här är bara några av alla de frågor som vi kommer att gå igenom under dagen.

Utbildningstillfällen

Hur ser ditt assistansbeslut ut?

30 mars / 10:00 - 15:00