Hur ser ditt assistansbeslut ut?

I denna utbildning försöker vi bringa klarhet i hur kommunen och Försäkringskassan arbetar med assistansbeslut. Vi går igenom beslutsprocessen gällande assistans, LSS och SFB. Vi svarar på dina frågor och går igenom själva ansökningsprocessen. Vad bör du tänka på och vilka intyg behöver du ha? Hur går utredningsprocessen till och vem är det som utför den?

Att läsa och förstå det beslut som du har fått är inte heller så lätt alla gånger. Vi hjälper dig med det. Om en inte är nöjd med sitt beslut, kan en överklaga det då? Och hur görs då det i så fall? Det här är bara några av alla de frågor som vi kommer att gå igenom under dagen.

Den här utbildningen har inga fasta tider, du bokar den när du behöver den genom att kontakta Sara Gustin på utbildning@gil.se eller 031-63 21 96.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.