HLR & Brand i Uddevalla

En utbildning som kombinerar det viktigaste från första hjälpen och hjärt-lungräddning samt brandutbildningen.
Brandmän som släcker en brand.

Att kunna rädda liv är ovärderligt. Under utbildningen får du lära dig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärt-lungräddning. I vilken ordning ska momenten genomföras? Hur ska en skadad förflyttas? Hur läggs förband? Hur gör man för att rädda livet vid andnings- och hjärtstopp? Vi går även igenom hur en defibrillator används.

Under utbildningens andra del får du lära dig hur man förebygger och hantera bränder. Du får allmän brandkunskap samt att du får lära dig att se tänkbara brandorsaker. Du får se en film där ett brandförlopp beskrivs. Brandutbilningen innehåller även en praktisk del där du själv får prova att släcka bränder med hjälp av brandsläckare och brandfilt.

Utbildningen kostar 1000 kronor för assistenter och arbetsledare anställda i GIL.

Utbildningen genomförs på brandstationen i Uddevalla.

Utbildningstillfällen

HLR & Brand i Uddevalla

7 september / 08:00 - 13:00

HLR & Brand i Uddevalla

18 oktober / 08:00 - 13:00