Ergonomi hos dig

Vi går igenom aktuella förflyttningar och vi tittar på hur assistenterna kan bistå på bästa sätt. Arbetsställningar och andra arbetsmoment ses över och vi går igenom ergonomiska grunder hur man som assistent bör arbeta.

Vi kommer gemensamt överens om utbildningens innehåll och upplägg utifrån dina specifika önskemål och behov. Utbildningen genomförs i ditt hem tillsammans med dig och dina assistenter.  En skriftlig sammanfattning lämnas vid avslutat uppdrag och om det önskas kan kursledaren även erbjuda en arbetsbeskrivning i bild.

Den här utbildningen bokas via Elma på utbildning@gil.se eller 031-63 21 96.