Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en utbildningsdag som riktar sig till våra arbetsledare, egna, biträdande och ställföreträdande arbetsledare i GIL. Kom och låt dig inspireras av Lasse ”Brandmannen” Gustavson, som föreläser en heldag om coachande ledarskap, kommunikation, bemötande och feedback samt förändringsarbete.
Bild på Lasse Gustavson

Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil och samtalsmodell som ses av många som en framgångsmetod för ett väl fungerande team. Fokus ligger på medarbetarens grundläggande vilja till lärande och utveckling med målet att få självgående och välmående medarbetare, och välfungerande arbetsplatser.

Lasses föreläsningar präglas av mycket humor och värme, men också av djup insiktsfull kunskap kring frågor som rör livet och livskvalitet. I sina föreläsningar blandar Lasse upplevelsebaserad teori och praktiska övningar.

Kostnad: 1 000 kronor

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade/arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

Utbildningstillfällen

Coachande ledarskap

13 maj / 09:00 - 16:00