Brandutbildning

En utbildning för ett tryggare liv. Utbildningen är för dig som vill lära dig hur man ska förebygga och hantera bränder. Under en halvdag får du som deltagare lära dig allmän och förebyggande brandkunskap samt att se tänkbara brandorsaker. Du får också se en film där ett brandförlopp beskrivs. Brandutbildningen innehåller även en praktisk del där du själv får prova att släcka bränder med hjälp av brandsläckare och brandfilt.
Brandmän som släcker en brand.

Utbildningen hålls av personal från Göteborgs Räddningstjänst och bokas via Sara Gustin på sara@gil.se eller 031-63 21 96.

Utbildningen kostar 1000 kronor för assistenter och arbetsledare anställda i GIL.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / din arbetsledare för hela kostnaden, dvs 1000 SEK.  Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ring Sara på 031-63 21 96, alternativt växeln på 031-63 64 80.

Utbildningstillfällen

Brandutbildning

5 december / 09:00 - 12:00