Brand med Hjärt- & Lungräddning

Att kunna rädda liv när människor är i fara är ovärderligt. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärt- och lungräddning samt hur man förebygger och släcker bränder.
Bild på HLR med docka

Du får lära dig allmän och förebyggande brandkunskap samt att se tänkbara brandorsaker. Utbilningen innehåller också en praktisk del där du själv får prova att släcka bränder med hjälp av brandsläckare och brandfilt.

Du får även lära dig hjärt- och lungräddning. Du får svar på frågor så som: i vilken ordning ska momenten genomföras? Hur ska en skadad förflyttas? Hur läggs förband? Hur gör man för att rädda livet vid andnings- och hjärtstopp? Vi går även igenom hur en defibrillator används.

Utbildningen hålls av personal från Göteborgs Räddningstjänst.

ÖPPEN UTBILDNING

GIL:s öppna utbildningar kan alla gå, oavsett om man är med i GIL eller ej. Andra assistansbolag är också välkomna. GIL bjuder på fika.

Kostnad: 1000 kronor för assistenter och arbetsledare anställda i GIL, övriga betalar 1 500 kronor.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade/arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 500 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.