Arbeta med autism II

Det här är en kurs för fördjupade kunskaper och en fortsättning på den grundläggande föreläsningen "Att arbeta med autism" med Monica Bennet von Wachenfelt.
Bild på ett barn som fångar såpbubblor

Vi kommer under dagen att skapa utrymme för diskussion och fördjupning och gemensamt arbeta vidare kring områden så som: kognition / perception, lågaffektivt bemötande, perspektivtagning / förståelse / acceptans samt förhållningssätt och bemötande.

Föreläsare är Monica Bennet von Wachenfelt, hon har lång erfarenhet av att leva tillsammans med och arbeta med personer inom autismspektrat. Hon är legitimerad sjuksköterska, psykoterapeut och har studerat beteendevetenskap. Hon har även arbetat med fortbildning och handledning för anhöriga och anställda inom funktionsnedsättningsområdet.

ÖPPEN UTBILDNING

GIL:s öppna utbildningar kan alla gå, oavsett om man är med i GIL eller ej. Andra assistansbolag är också välkomna. GIL bjuder på fika.

Kostnad: 300 kronor

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / din arbetsledare för hela kostnaden, dvs 300 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.