Forts. Arbeta med autism II

Det här är en kurs för fördjupade kunskaper och en fortsättning på kursen "Att arbeta med en person som har autism" med Monica Bennet von Wachenfelt.
Bild på ett barn som fångar såpbubblor

Vi kommer under dagen att skapa utrymme för diskussion och fördjupning och gemensamt arbeta vidare kring områden så som: kognition / perception, lågaffektivt bemötande, perspektivtagning / förståelse / acceptans samt förhållningssätt och bemötande.

Föreläsare är Monica Bennet von Wachenfelt, hon har lång erfarenhet av att leva tillsammans med och arbeta med personer inom autismspektrat. Hon är legitimerad sjuksköterska, psykoterapeut och har studerat beteendevetenskap. Hon har även arbetat med fortbildning och handledning för anhöriga och anställda inom funktionsnedsättningsområdet.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / din arbetsledare för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ring Sara på 031-63 21 96, alternativt växeln på 031-63 64 80.

Utbildningstillfällen

Autism II – Fullbokat

20 november / 10:00 - 15:00

Autism II : Extrainsatt

24 november / 10:00 - 15:00