Assistentutbildning Intro

Assistentutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för personliga assistenter som arbetar inom GIL. Utbildningen inleds med en historisk tillbakablick på uppkomsten av lagen om stöd till vissa personer med funktionsnedsättning samt presentation av Independent Living och GIL som kooperativ. Utbildningen ges under en heldag och varvar teori och diskussion med avsnitt som är mer upplevelsebaserade.

Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter.

Vi informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, arbetsgivaransvar, kollektivavtalets roll och anställningsförhållanden generellt. Vi går igenom det du behöver veta om lön, tidrapporter och förmåner. Vi behandlar även ämnet arbetsledare och yrket personlig assistent under utbildningen. Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter. Vår målsättning är att du efter genomgången utbildning ska känna dig trygg i din roll som personlig assistent samt ha en grundkunskap om GIL och vår filosofi och ha vetskap om vem du ska kontakta vid behov.

GIL bjuder på lunch och fika.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / din arbetsledare för hela kostnaden, dvs 1 000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ringa 031-63 21 96.

Utbildningstillfällen

Assistentutbildning

23 januari / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

24 februari / 09:00 - 17:00