Assistentutbildning Intro

Assistentutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för personliga assistenter som arbetar inom GIL. Utbildningen inleds med en historisk tillbakablick på uppkomsten av lagen om stöd till vissa personer med funktionsnedsättning samt presentation av Independent Living och GIL som kooperativ. Utbildningen ges under en heldag och varvar teori och diskussion med avsnitt som är mer upplevelsebaserade.
Orientera-i-assistansdjungeln

Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter.

Vi informerar om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, arbetsgivaransvar, kollektivavtalets roll och anställningsförhållanden generellt. Vi går igenom det du behöver veta om lön, tidrapporter och förmåner. Vi behandlar även ämnet arbetsledare och yrket personlig assistent under utbildningen. Diskussionerna rör arbetets innehåll och etik samt rättigheter och skyldigheter för både arbetsledare och assistenter. Vår målsättning är att du efter genomgången utbildning ska känna dig trygg i din roll som personlig assistent samt ha en grundkunskap om GIL och vår filosofi och ha vetskap om vem du ska kontakta vid behov.

GIL bjuder på lunch och fika.

Utbildningstillfällen

Assistentutbildning

8 februari / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

1 mars / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

24 mars / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

10 april / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning Uddevalla

26 april / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning Varberg

4 maj / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

12 maj / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

24 maj / 09:00 - 17:00

Assistentutbildning

7 juni / 09:00 - 17:00