Arbetsmiljö hos dig

Du som är arbetsledare har möjligheten att gå en utbildning i arbetsmiljöarbete tillsammans med din assistentgrupp, hemma hos dig eller i den assistansberättigades hem.

I samband med ett personalmöte diskuterar vi hur man skulle kunna vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet hos er. VI tittar närmare på nyheter inom arbetsmiljölagstiftningen och diskuterar till exempel checklistor, riskanalyser eller tillbud men också statistik och eventuell personalomsättning.

Den här typen av arbetsmiljöutbildning kostar dig inget extra utan ingår i den administrativa avgiften. Även lön till de anställda ingår.

Kontakta ditt GIL-stöd så berättar vi mer!