Arbetsledare steg II

Arbetsledarutbildning steg II är en fristående fortsättning på den grundläggande tredagarsutbildningen som alla arbetsledare / ställföreträdande arbetsledare får när de går in i kooperativet GIL. Under den här dagen fördjupar och utbyter vi kunskaper och delar erfarenheter av arbetsledarskap, du får ställa dina frågor och och ge dina svar.
Bild på en person på en moppe

Hur kommer Independent Living-filosofin till uttryck i din roll som arbetsledare. Hur omsätter du GIL:s värdegrund i praktiskt arbete? Hur självständig och individualistisk kan en vara inom den personliga assistansens ramar? Hur förvaltar du din frihet och hur kopplar du den till ditt ansvar som arbetsledare?

Det har gått en tid och mycket har förändrats sedan du klev in i arbetsledarrollen – hur tänker du idag om arbetsrätt, arbetsmiljö och assistansekonomi utifrån det vi gick igenom på den obligatoriska arbetsledarutbildningen. Är du uppdaterad? En dag för dig och dina frågor, och som startar där du vill ha lite påfyllning!

Utbildningen ges under en heldag och varvar teori och diskussion.

Vi bjuder på lunch och fika.

OBS! Tänk på att du måste avboka din plats om du blir sjuk eller får förhinder av något slag. Utebliven närvaro utan att du meddelat oss innan resulterar i att vi fakturerar den assistansberättigade / arbetsledaren för hela kostnaden, dvs 1000 SEK. Avboka genom att mejla utbildning@gil.se eller ring Sara på 031-63 21 96, alternativt växeln på 031-63 64 80.

Utbildningstillfällen

Arbetsledarutbildning II

26 oktober / 10:00 - 15:00