Inom Independent Living-ideologin sätts individen främst. Filosofin bygger på en övertygelse att de enskilda individerna, med stöd av varandra, har kapacitet att själva ta kontroll över sina liv och bestämma över sina livsval.
Härlig tjej ler stort i grön omgivning

En kort blick bakåt

Independent Living som idé föddes ur den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 60-talet, och hade som syfte att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Idén lanserades i Sverige under en tid när personer med funktionsnedsättningar ofta bodde på institutioner och levde liv där andra bestämde när det var tid för sömn, mat eller promenad.

GIL startades 1989 av fyra män med egna funktionsnedsättningar. GIL var en av de starkast drivande organisationerna i assistansreformen. Tillsammans med andra Independent Living-organisationer i Sverige, till exempel STIL, så gav våra visioner och idéer resultat i form av en lagstadgad rätt till personlig assistans för vissa personer med funktionsnedsättning (LSS och LASS). Detta var 1994. Situationen för personer med funktionsnedsättning förbättrades ordentligt.

Kraften av Independent Living

Inom Independent Living-idéologin sätts individen främst. Filosofin bygger på en övertygelse att de enskilda individerna, med stöd av varandra, har kapacitet att själva ta kontroll över sina liv och bestämma över sina livsval. Independent Living betyder inte att vi vill göra allt själv, att vi inte behöver andra människor eller att vi vill leva isolerat. Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter och grad av kontroll över vardagen som våra ickefunktionsnedsatta syskon, grannar och vänner tar för givna. Vi vill växa upp med våra familjer, vi vill kunna gå till närmaste skola, åka med samma buss som våra grannar, ha arbeten som passar vår utbildning och våra intressen och vi vill kunna bilda familj.

Tillsammans inom GIL agerar vi handlingskraftigt och vågar driva frågor som skapar förbättring för personer med funktionsnedsättning. Genom att agera och ta socialpolitiska initiativ förändrar vi samhället och möjliggör för alla att leva sina liv självständigt och utan begränsningar. Independent Living är att ta ansvar. Att ta ansvar för de egna livsvalen och gemensamt ta ansvar för samhällets utformning.

Läs mer om Independent Living på Independent Living Institute.