På GIL vill vi att alla ska känna till utifrån vilket perspektiv vi arbetar, vilken värdegrund vi har. Vi vill att vårt arbetssätt inom organisationen drivs och styrs utifrån denna gemensamt överenskomna väg. Värdegrunden står vi på och värdegrunden står vi för.
En assistansberättigad och en assistent väntar på tåget.

Värdegrund – det är ett ord som vittnar om sin position som en bas, en utgångspunkt, ett sätt att förhålla sig på. Vår värdegrund sammanfattas av Independent Living-ideologin, vår verksamhetsidé och våra ledord. Läs gärna igenom dem! De är vår vägledning både i arbetet som sker på kontoret men också i det arbete som görs av våra arbetsledare och våra personliga assistenter.