Ordförande
Lars Enqvist

Vice ordförande
Lena Mellbratt Stenman

Ledamöter
Madeleine Linder, Erik Byström, Charlotte Bäckström och Ludvig Strigeus

Suppleanter
Erica Alexiusson, Lars Fredell och Daniel Jonsson

Valberedning
Mona Fritzon, Bengt Lindstedt, Kristina Henriksson

Kontakta styrelsen

Skicka e-post till styrelsen@gil.se.