Ordförande
Lars Enqvist

Vice ordförande
Lena Mellbratt Stenman

Ledamöter
Madeleine Linder, Erik Byström, Charlotte Bäckström och Ludvig Strigeus

Suppleanter
Erica Alexiusson, Linda Stotzer Salmerón och Daniel Jonsson

Valberedning
Mona Fritzon, Gunilla Åhrén, Hans Nelje och Ulrika Båhlerud

Kontakta styrelsen

Skicka e-post till styrelsen@gil.se.