I GIL är det du som är medlem som bestämmer! GIL är ett kooperativ, vilket innebär att GIL ägs och drivs av sina medlemmar. Om du är medlem så är du samtidigt delägare i GIL. Som medlem får du rätt att rösta vid föreningsstämman. Det är med din röst som du har möjlighet att påverka och bidra till att GIL blir både bättre och starkare som assistansanordnare och som opinionsbildare i den socialpolitiska debatten. Medlemmar har också rätten att lämna in egna förslag, motioner, som tas upp i styrelsen. Om du är medlem så har du alltså chansen att se sina synpunkter och idéer förverkligas i föreningen. Medlemmar bjuds in till evenemang och möten med mat, dryck, information och inspiration. Du blir en del av ett levande nätverk, ett sammanhang där vi stärker varandra och delar glädje och sorg!
Många människor tar mat från buffé i festsmyckad fest. Somliga sitter i rullstol.

Närmast hjärtat i GIL är personlig assistans enligt Independent Living-filosofin, en tanke om att varje människa bäst vet hur den vill leva sitt liv. Därför är den assistansberättigade också arbetsledare för sina personliga assistenter. Den som inte för sin egen talan har en ställföreträdande arbetsledare som säkerställer att det är den assistansberättigades egen vilja och mål som styr assistansen.

Men i GIL lägger vi också mycket kraft på att förändra både samtiden och framtiden. Ett av GIL:s ledord är ”Utmanande”. Det innebär att GIL ska vara provocerande i det offentliga rummet och ta socialpolitisk strid för att förändra samhället. GIL ska utmana befintliga lagar och regler för att nå jämlikhet och full delaktighet för alla med funktionsnedsättning. Idag bedrivs arbetet runt detta ledord till stor del genom olika kampanjer som riktar sig till allmänheten, exempelvis genom CP-ölet och Normaldemokraterna.

Fullvärdigt medlemskap

Fullvärdig medlem kan den bli som är myndig, för sin egen talan och har sin assistans i GIL. Med ett fullvärdigt medlemskap har du en röst vid föreningsstämman.

Stödmedlemskap

Som stödmedlem behöver du inte ha personlig assistans, men gillar det GIL står för. Med ett stödmedlemskap har du en tiondels röst vid föreningsstämman. KOSTAR DET NÅGOT Medlemskapet kostar 100 kronor per år. Som är fullvärdig medlem deltar du med tio insatser om 50 kronor stycket (totalt 500 kronor, betalas bara en gång). Som stödmedlem deltar du med en insats om 50 kronor (totalt 50 kronor, betalas bara en gång). Insatsen betalar du bara en gång och den får du tillbaka om du går ut ur GIL. Stadgarna hittar du på vår hemsida www.gil.se.

Kostar det något?

Medlemskapet kostar 100 kronor per år. Som är fullvärdig medlem deltar du med tio insatser om 50 kronor stycket (totalt 500 kronor, betalas bara en gång). Som stödmedlem deltar du med en insats om 50 kronor (totalt 50 kronor, betalas bara en gång). Insatsen betalar du bara en gång och den får du tillbaka om du går ut ur GIL. Stadgarna hittar du här. Vill du bli medlem? Kontakta Anders Westgerd på anders@gil.se eller ring 031-63 21 94.