I GIL är det du som medlem som bestämmer! GIL är ett kooperativ, vilket innebär att GIL ägs och drivs av sina medlemmar. Som medlem har du rätt att komma in med förslag (motioner) och kan rösta på den årliga föreningsstämman. Det är med din röst du kan påverka och bidra till att GIL blir både bättre och starkare som assistansanordnare och som opinionsbildare i den socialpolitiska debatten. Med ditt medlemsskap får du insyn i hur GIL drivs och att se dina synpunkter och idéer förverkligas i kooperativet. Dessutom bjuds du in till evenemang och möten med mat, dryck, information och inspiration. Du blir en del av ett levande nätverk, ett sammanhang där vi stärker varandra och delar glädje och sorg!
Många människor tar mat från buffé i festsmyckad fest. Somliga sitter i rullstol.

Närmast hjärtat i GIL är personlig assistans enligt Independent Living-filosofin, det vill säga övertygelsen att den assistansberättigade är den bäst lämpade att avgöra hur det det egna livet ska levas. Därför är den assistansberättigade också arbetsledare för sina personliga assistenter. Den som inte för sin egen talan har en ställföreträdande arbetsledare som säkerställer att det är den assistansberättigades egen vilja och mål som styr assistansen.

I GIL lägger vi också mycket kraft på att förändra både samtiden och framtiden. Ett av GIL:s ledord är ”Utmanande”. Det innebär att GIL ska vara provocerande i det offentliga rummet och ta socialpolitisk strid för att förändra samhället. GIL ska utmana befintliga lagar och regler för att nå jämlikhet och full delaktighet för alla med funktionsnedsättning. Idag bedrivs arbetet runt detta ledord till stor del genom olika aktioner som riktar sig till allmänheten, exempelvis genom CP-ölet och Normaldemokraterna.

Fullvärdigt medlemskap

Fullvärdig medlem är du som är myndig och för din egen talan. Att föra sin egen talan betyder att man är fullt kapabel att fatta egna beslut om sitt liv. Med ett fullvärdigt medlemskap har man en röst vid föreningsstämman.

Stödmedlemskap

Är du inte myndig eller för din egen talan så blir du  stödmedlem. Som stödmedlem behöver du inte ha personlig assistans, men gillar det GIL står för. Med ett stödmedlemskap har du en tiondels röst vid föreningsstämman.

Kostar det något?

Medlemskapet kostar 100 kronor per år samt en insats som betalas en gång när man går in som medlem. För fullvärdiga medlemmar är insatsen 500 kronor och för stödmedlemmar är den 50 kronor. Insatsen får du tillbaka om du går ut ur GIL.

Medlemsansökan

Skicka en enkel ansökan (”Hej, jag vill bli medlem!”) till Anders Westgerd på anders@gil.se eller ring honom på 031-63 21 94.

Övrigt

Stadgarna hittar du här. Frågor om en persons medlemskap och status beslutas av styrelsen.