Boendeprojektet är en bok om ungdomar som vill bo själva, med personlig assistans. Det är också en bok om deras föräldrar. Om engagerade föräldrar som vill skapa individanpassade bostäder för sina flygfärdiga ungar som många gånger har både flerfunktions-nedsättningar och kommunikationssvårigheter.

Föräldrarna i boken vill skapa ett boende med högre grad av självbestämmande än det som erbjuds deras ungdomar i dagens gruppbostäder. Boken har vuxit fram som ett resultat av Boendeprojektet. Det är ett treårigt projekt för att skapa flexibla boendeformer med gemenskap för personer med personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vii vill att boken ska skildra, inspirera, stötta, råda och dela med sig av goda idéer samt bra exempel på särskilt anpassade bostäder enligt LSS. Här kan du läsa om boendekooperativ och andra typer av bogemenskaper. Boken Boendeprojektet handlar om allt från hur man kan planera lägenheter och gemensamma ytor till juridiska och ekonomiska frågor. Boken vänder sig till alla som vill skapa denna typ av bostäder, men riktar sig främst till dig som är förälder eftersom det oftast är du som måste vara drivande.

Bakom boken står GIL, med stöd från Arvsfonden.

Handbokens innehåll

Boken tar upp idéer och exempel på hållbart boende i gemenskap för personer med personlig assistans, såsom boendekooperativ och andra typer av bogemenskaper. Genom boken vill GIL belysa många ungdomars önskan att bo i någon typ av gemenskap men ändå behålla sin personliga assistans.

Boken handlar om boende med självbestämmande och innehåller fakta om särskilt anpassade bostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I boken skildras bland annat hur Boendekooperativet Duetten växte fram och byggdes upp i Mölnlycke.

Kapitel 1: Ditt eget förarbete
Separationsprocessen barn-förälder. Arbete i studiecirkel med praktiska och etiska frågor.

Kapitel 2: Huset
Bostadsutformning, individuella behov och byggregler vid särskilda behov. Storlek på hus och eventuell gemensam lokal.

Kapitel 3: Kom igång!
Ansöka om bostad enligt LSS, hur arbetar man tillsammans med kommunen, kommunens skyldigheter och att skriva en projektbeskrivning.

Kapitel 4: Bygg
Välja byggfirma, bostadsanpassning och hjälpmedel.

Kapitel 5: Ägande och drift
Kooperativa principer. Ägande och drift genom ekonomiskförening, kooperativ hyresrättsförening, bostadsrättsförening och aktiebolag. Konstruktion av samarbetsavtal.

Kapitel 6: Föreningsarbete
Styrelseansvar. Föräldrars/gode mäns roll i styrelsen och delaktighet för den assistansberättigade.

Kapitel 7: Juridik
FN-konventionen, SOL, LSS, betydelsen av ”goda levnadsvillkor” och socialstyrelsens roll. Även juridisk diskussion om gemenskapslokal och daglig verksamhet relaterat till planlösningar.

Kapitel 8: Ekonomi
Hyra eller köpa? Att göra budget.

Kapitel 9: Personlig assistans
Hur ansöker man om personlig Assistans. Rekrytering och introduktion av assistent.

Beställ boken

Beställ boken via receptionen kontor@gil.se. Boken kostar 100 kr inklusive moms, i priset ingår frakt och emballage.

Privatperson
• ange namn
• postadress
• antal böcker du vill beställa

Företag eller organisation
• ange företagsnamn
• eventuellt referensnummer/beställar-ID
• leveransadress och fakturaadress
• antal böcker