GIL står för Göteborgskooperativet för Independent Living. GIL är en ekonomisk förening som med ideella värden samordnar personlig assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. GIL är en organisation som menar att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sitt liv och ha samma möjligheter som alla andra att skapa sin individuella framtid - genom en personligt utformad assistans.

Genom en personligt utformad assistans med stort eget ansvar ger GIL människor med funktionsnedsättning fler förutsättningar att leva ett liv med så få begränsningar som möjligt och med många möjliga alternativ utifrån vem den assistansberättigade är. Vi arbetar efter Independent Living-filosofin, vilkens yttersta ambition är att främja individuell utveckling.

GIL har idag drygt 230 assistansberättigade och omkring 1800 anställda personliga assistenter.

IfA-godkänd anordnare

GIL är en IfA-godkänd anordnare, detta betyder att GIL uppfyller de krav som Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) ställer på en seriös assistansverksamhet. IfA:s grundinställning är att personlig assistans ska vara brukarstyrd.

För att bli en godkänd assistansanordnare så ska en kvalitetsundersökning genomföras, i dagsläget är det detsamma som att en enkätundersökning regelbundet genomförs. Alla servicetagare får besvara frågor om inflytande, kvalitet, ekonomi och arbetsgivaransvar och svaren granskas sedan där utfallet blir ett godkännande eller underkännande. I enkätunderökningen bör minst 70% av de svarande vara nöjda i de frågor som berör IfA-godkännandet för att godkännande ska uppnås.

GIL genomförde senast denna undersökning under 2015 och bär sedan länge stolt fanan som godkänd assistananordnare.

Du kan läsa mer om Intressegruppen för assistansberättigade på deras hemsida: www.intressegruppen.info.