Varför är Kicki så glad?

Joo... för att i senaste numret av Akademikerförbundets medlemstidning Akademikern (nr 5 - 2018) som handlar om ett projekt om universellt utformade arbetsplatser har hon en betydande roll. Det var nämligen hennes, vår Kicki Swanberg, HR-ansvarig och ideellt engagerad i funktionsfrågor, motion som blev startskottet för hela projektet. 
Bild på Kicki och texten "Jag blev kanonglad"

Det första fröet för projektet såddes av Kicki, som är HR-ansvarig på GIL och jobbar med personalfrågor på kontoret till vardags. I tidningen finns, förutom många djuplodande artiklar om projektet som sådant, en intervju med Kicki. Den kan du läsa här under. Du kan också läsa hela tidningen om du vill. Intervjun med Kicki hittar du på sidan 39

Saxad intervju med Kicki

Varför skrev du motionen? Jag jobbar som HR-ansvarig och är ideellt engagerad i funktionsfrågor. Det är ett jätteproblem att personer med funktionsnedsättning inte får arbete. Det är många skarpa hjärnor som inte utnyttjas. Mina tankar handlade mycket om att även de som utbildar sig har svårt att få jobb eftersom arbetsgivaren är rädda för funktionsnedsättning och inte ser människors kompetenser. Det tyckte jag att Akademikerförbundet SSR skulle jobba med.

Vad tycker du om projektet som motionen har utvecklats till? Jag blev kanonglad när jag blev informerad om projektet för något år sedan. [—] Projektet är jättebra, särskilt att det inte bara handlar om fysisk arbetsmiljö utan att de också tänker på kompetensförsörjning, organisation och ledning. Ledningen är väldigt viktigt, hur den agerar smittar av sig på en hel organisation.

Hur ser du på möjligheterna att påverka som medlem? Det visade sig att det fanns stora möjligheter. Vem vet, jag kanske skriver fler motioner.”

I mitten av november är Kicki inbjuden som gäst på ett projektevent för att få ta del av hur projektet utvecklats. Förhoppningsvis ser vi en ny trend. I dagarna sjösatte nämligen Arbetsförmedlingen sitt nya projekt ”Gör plats”.

Arbetsförmedlingens projekt ”Gör plats”

AF:s initiativ Gör plats ska bidra till att fler personer med funktionsnedsättning får jobb. Man vill inspirera fler arbetsgivare att vilja anställa personer med funktionsnedsättning och bidra med kunskap och stöd för att bryta upp förutfattade meningar och skeva perspektiv. Tanken är att arbetsgivare ska se kompetensen före hindren. Och skapa bättre arbetsplatser, vilket man faktiskt har sett ske när man ger plats för funktionsvariation på jobbet.

Ett tips

Det där med motionsskrivande: Se vad som hände när Kicki skickade in sitt förslag – du som är medlem i GIL – skriv en motion om något du tänker på och ta chansen att vara startskottet till något stort och viktigt! Är du inte redan medlem så kan du läsa här om hur du blir det.