Sexualitet & funktionsnedsättning

Utbildning

Alla människor har rätt till sin egen sexualitet. Men vad säger exempelvis LSS-lagen om att utöva sin sexualitet? Och hur ska man hantera sexualitet och funktionsnedsättning? Vad behöver den som är assistansberättigad, arbetsledare, förälder, anhörig eller personlig assistent tänka på och veta om sexualitet och funktionshinder?

Läs mer