Rörelsehindrade inte välkomna på uteserveringar

Uteserveringar hör sommaren till. Det är något särskilt med att sitta där i goda vänners lag och lapa sol med en svalkande dricka av valfri sort inom räckhåll. Men för alla ser staden inte ut så, på 75 % av de uppbyggda uteserveringarna i Göteborg är rörelsehindrade inte välkomna visade undersökningen som assistanskooperativet GIL gjorde förra året. Hårdare krav på tillgänglighet, sa Trafikkontoret, men Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL, kan trött konstatera att upplevelsen i år inte är mycket annat än en repris på förra året.
Skärmdumpar från tidning och radio där Anders Westgerd medverkar.

Förra året undersökte GIL hur det ser ut med tillgängligheten för rörelsehindrade till uteserveringar i Göteborgsområdet. Inget vidare! visade det sig. GIL var upprepat i kontakt med Hans Angerfors som arbetar som projektledare på Trafikkontoret, Göteborgs Stad. Tyvärr var korrespondensen något haltande och därmed kom aldrig listan på otillgängliga uteserveringar att klassas som en anmälan.

När GIL var i kontakt med Hans Angerfors i januari så fick man besked om att man på Trafikkontoret 2015 skulle trycka hårt på villkoren gällande tillgängligheten i samband med bygglov för de provisoriska uteserveringarna på stadens mark.

– Vi var ute efter semestern och var i Linnéområdet och påtalade för en del av dom på GIL:s lista hur dom måste göra för att rätta till sina serveringar. Vi hade ingen uppföljning på det men vi förutsätter att dom gör rätt i år, meddelade Hans Angerfors.

I juni har GIL återigen tagit en tur genom staden för att se hur det gått med byggloven och villkoren kring tillgänglighet, men återigen visar det sig att tillgänglighet inte är något man som rörelsehindrad kan förvänta sig om man besöker Göteborg i sommar.

– Det är som att köra rakt in i en vägg. Det är så frustrerande att man inte kan ta gällande lagstiftning på allvar och man inte låter brott mot kraven på tillgänglighet få konsekvenser, säger Anders Westgerd, som är verksamhetsledare på GIL.

På GIL kommer man nu att göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret, som är tillsynsmyndighet för tillgängligheten.

– Det råder inga tveksamheter, allmänna platser ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse. Men kan inte vara vår uppgift att se till att det blir så. År efter år godkänner Göteborgs Stad att man bygger utanförskap och alienifieringen av personer med normbrytande funktion fortsätter när våra rättigheter marginaliseras och omintetgörs, fortsätter Anders Westgerd.

Läs mer i media

Uteserveringar otillgängliga – trots löften om skärpta krav – P4 Göteborg 20150624

Göteborgskrogar fortsatt otillgängliga – GP 20150624