Skicka in en motion och påverka verksamheten i GIL

Som medlem och delägare i kooperativet GIL har du en unik möjlighet att göra GIL ännu bättre. Använd din röst, din kraft och kreativitet för att påverka GIL:s verksamhet. Skicka in ditt förslag – eller motion som det kallas på byråkratiska – senast onsdag den 11 april, så tas det upp på årsstämman som hålls den 26 maj.
Bild på en person mot en grafittivägg

Vad är en bra motion?

En bra motion har en tydlig problemformulering. Vad är det du vill utveckla eller ändra på? Vad vill du uppnå? Beskriv problemet och formulera ditt förslag så sakligt som möjligt så att styrelsen kan använda det för att fatta ett beslut.

Gör så här

  • Skriv en tydlig rubrik som anger vad din motton handlar om
  • Skriv en förklarande text där du förklarar bakgrunden till ditt förslag och argumenterar för det. Skriv hellre kort och kärnfullt än långt och detaljerat.
  • Avsluta  med ett kort förslag – ditt yrkande – som årsmötet kan säga ja eller nej till. 

Motionen ska vara Anders tillhanda senast onsdag den 11 april!

Skicka den till anders@gil.se
eller med vanlig post:

GIL
att: Anders Westgerd
Box 24061
400 22 Göteborg

Motionerandet gäller dig som är medlem i GIL.

PS. Årsstämman hålls den 26 maj på Gothia Towers i år. Kallelse kommer tidigast 4 veckor före stämman. Och senast 2 veckor före. DS

Relaterade poster

Årsstämman 2018

Event

Skicka in din motion senast onsdag den 11 april om du vill påverka verksamheten i GIL! Som medlem och delägare i kooperativet GIL har du en unik möjlighet att göra GIL ännu bättre. Använd din röst, din kraft och kreativitet för att påverka. Skicka in ditt förslag – eller motion som det kallas på byråkratiska – så tas det upp på årsstämman den 26 maj.

Läs mer

After Work : Members only med uppvisning av servicehundar

Event

Är du medlem i kooperativet GIL:s förening - fullvärdig eller stödmedlem? Om svaret är ja så är du varminnerligt välkommen på en medlemskväll onsdagen den 21 februari. Lär känna dina med-medlemmar och informera dig om ekonomi och vårt nya digitala system. Vi bjuder på något gott att äta och gôtt umgänge, dessutom har Linda, medlem i GIL:s styrelse, bjudit in både hundar och hundfolk för en uppvisning och information om servicehundar.

Läs mer