Nordiskt samarbete om Personlig Assistans?

Som alla vet, var Sverige ett föregångsland i Norden och först med idén om personlig assistans. Men både norska och danska funkisar arbetade för samma sak. Idag har samtliga länder i Skandinavien personlig assistans. I Sverige och Norge är det en lagstadgad rättighet, men den är starkare i Sverige än i Norge.

Det ekonomiska ansvaret delas mellan kommun och stat i dessa två länder, precis som på Island. I Danmark och Finland är det kommunen som har det ekonomiska ansvaret. Antalet assistanstimmar per brukare skiljer sig åt, lägst antal timmar har Finland medan antalet personer som beviljas assistans är lägst i Norge.

 

I Sverige har vi märkt ett ökat motstånd från stat och kommun mot framförallt kostnadsökningarna av personlig assistans. Även andra rättigheter i LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionsnedsatta 1993) ifrågasätts. Att detta förekommer i ett socialdemokratiskt styrt samhälle, tycker jag är mycket bekymmersamt. Jag har alltid uppfattat att socialdemokraterna värnar om alla sämst utrustade medborgare.

Jag har studerat tal och utlåtanden av statsminister Stefan Löfven, för att försöka utröna hans inställning vad gäller funktionsvariationer. Då har jag funnit uttalanden som: ”Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera ett samhälle där inte alla är med”. När jag såg detta citat kände jag mig lugn och trygg. Tills min sambo sa:

– Kommer du ihåg Fredrik Reinfeldt, när han sa att ”Alla ska med”?

Jag får nog vara lite mer kritisk.

Lövfen talar också mycket om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den bloggade jag om för några månader sedan och det känns skönt att vår statsminister äntligen tar FN:s kritik på allvar. Vad som ska hända nu återstår dock att se.

Det finns många citat från Löfven som ändå ger mig goda vibrationer, som till exempel ”Alla ska kunna leva fria liv på lika villkor, oavsett funktionsvariation”. Det känns bra att han vill inkludera och räkna med oss funkisar i samhällets gemenskap. Bara han och regeringen tar sig an assistansfrågan och diskrimineringslagstiftningen också.

I Norge sker en utbyggnad av nya omsorgsbostäder med plats för fem till tio boende berättar Vibeke Marøy Melstrøm, verksamhetsledare för norska Uloba Independent Living. Hon ser dem som nya institutioner, ett ytterligare hot och rena motsatsen till personlig assistans. Hon ser samma tendenser i övriga Norden.

Detta sker även i Sverige, samtidigt som antalet beviljade timmar ifrågasätts. Regeringen tycker sig se hur antalet beviljade timmar per assistansmottagare ökar vecka för vecka. ”Och detta gör att vi behöver ha en bättre kontroll, så att vi kan säkerställa att varje krona hamnar rätt”, säger Åsa Regnér.

Regeringskompisen Alice Bah Kunke tycker istället att ”Genom att investera i människor och en stark gemensam välfärd i stället för skattesänkningar bygger vi ett samhälle där vi blir starkare tillsammans”. Men vad betyder då allt detta?

Ja, knappast att Åsa förstår vår situation där vi måste ansöka hos FK (Försäkringskassan) för varje ytterligare timme assistans vi behöver, med stor risk för avslag. Det verkar snarare betyda att FK har börjat utöka antal beviljade assistanstimmar till varje individ enligt lagens intention om lika levnadsvillkor som alla andra.

För att återgå till den gemensamma skandinaviska kampen om assistansen; Uloba föreslår att initiera ett nordiskt samarbete mellan användare av personlig assistans. I oktober firar organisationen sitt 25-årsjubileum och arrangerar i anslutning till detta en nordisk konferens om utmaningarna som assistansen står inför. Jag tycker också att vi i de nordiska länderna bör ta hjälp och stöd av varandra. Ulrika

Relaterade poster

Fashion don’ts

Kampanj

I samarbete med en av Sveriges främsta stylister presenterar modevärldens underdogs installationen ”Fashion don’ts” på Nordstans torg i Göteborg den 3-23 februari. Det är en installation som visar upp modevärldens fallgropar, stadens omoderna utformning och omgivningens dömande blickar.

Läs mer

Årets nio stipendiater är utsedda!

Nyhet

Styrelsen för Stiftelsen till Rolf Bergfors minne har nu efter diskussion och genomgång av inkomna ansökningar utsett nio stipendiater. Vi gratulerar Roberto Petterson, Erik Josefsson, Per-Åke Isaksson, Poja Rahmani, Anita Josefsson, Luciano Pettersson, Lena Ericson, Cecilia Bostrand och Elias Magnusson som får dela på totalt 54 000 kronor!

Läs mer

CP-fria zoner

Kampanj

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj 2019 på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom fick en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan nya kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen stod GIL.

Läs mer

Öppet brev till Löfvén, Hallengren & Andersson

Nyhet

Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske? Det är en berättigad fråga eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans, skriver Anders Westgerd, när han ger kritik mot att Regeringen inte sett till att åtgärda problematiken som uppkommit sedan man började tolka domen från 2009 om att assistans ska vara integritetsnära hårt.

Läs mer

CP-fria zoner i Göteborg

Nyhet

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom har en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan klistrats över med kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen står förstås GIL. Vi gillar att med provokativa medel skapa debatt kring frågor som rör funktionsnedsatta. Nu har vi gjort det igen!

Läs mer