Hör upp, vi har ett nytt hörselhjälpmedel som du kan låna

Blir det stimmigt eller svårt att hänga med för att dina hörapparater inte klarar av arrangemang när vi är många i lokalerna? Vi har införskaffat ett grymt bra och behagligt hörselhjälpmedel från Comfort Audio som du kan låna när du är på kontoret. Det funkar lika bra till en After Work som en fika, föreläsning eller utbildningsdag.
Bild på en hund som spetsar öronen

En kan plugga in sina egna mobillurar, låna dem som hör till eller koppla ihop utrustningen med de egna hörapparaterna via slinga. Ljudkvaliteten är mjuk och varm, ja rent njutbar och den är inställd så att den håller störande sorl och fläktljud på avstånd.

Vill du låna när du är hos oss, säg till Emelie i receptionen.