Summa summarum 2018: GIL gjorde totalt 47 mediala nedslag

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under hela året 2018 gjorde vi totalt 47 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Vi jobbar parallellt på flera vis, genom socialpolitiska kaxiga kampanjer, i debattartiklar där vi sticker också ut näsan, dialoger och föreläsningar där Anders Westgerds berättelse om sitt liv engagerar och minskar fördomar. Vi är ute i gymnasieskolor, högstadieskolor, på folkhögskolor och universitet och möter hundratals elever/studenter i dialog om hur det ser ut för människor med funktionsnedsättning idag. Vi tror på att synliggöra normer genom att stretcha på gränserna, konfrontera fördomar, förbrylla, ibland retas och bryta en del tabun.

Personligen så gillar jag ert sätt att synas i aktionerna i samhället! Ett så briljant sätt att skapa debatt! Humor o allvar!  Anders suddar bort offerstämpeln från människor med funktionsnedsättningar. Lärare på folkhögskola

Vi vill visa att vi finns, vara ett språkrör från rörelsen och helt enkelt bara synas i det gemensamma samhället. Vi är fast övertygade om ju mer vi tar plats, inte gömmer oss eller ber om ursäkt så kommer ”vanligt” folk i förlängningen sluta göra skillnad på sig själva och personer med normbrytande utseende, beteende och funktion.

När man hör Anders fattar man att man inte är odödlig fast man är ung, jag trodde sånt här mest handlade om gamla gubbar. Viktigt. Att samhället var så segregerat när det kommer till funktionsnedsättning… det visste jag inte. Elever på gymnasieskola

Förändring tar dock tid.  Men när det sker så kommer det att vara naturligt för flertalet att att alla har rätt till ett bra liv, även om det behövs personlig assistans som medel för att nå dit. Vi vill vattna och nära det växande medvetandet. Och vi har tid, vi lägger oss inte.

Låter jag bitter? Har du hört den där om att varje bergstopp går att bestiga bara du fortsätter att klättra? Skitprat. Vill vi verkligen ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och ömsesidig respekt råder, måste vi våga se att alla inte är klättrare och att det finns bergstoppar som är oöverstigliga. när samhällsstrukturerna inte möjliggör förutsättningar som inbegriper alla utan bygger in hinder, då får några stå kvar nere på marken och se de andra ge sig iväg uppåt. Vi får inte godta hinder, tiga eller bli figurer som bara ses mot en handikappkontext. Långfringret är nödvändigt. Stoltheten återtas. Anders Westgerd, Liv

Det tankemässiga virke vår eld brinner av, Independent Living, innebär att vårt fokus ligger på att livet inbegriper rätten att göra egna val, att man som andra, icke-funktionsnedsatta i Sverige ska slippa oroa sig dagligen för livsavgörande frågor, som till exempel vad som händer med den personliga assistansen.

Det finns de som misstar personlig assistans för välgörenhet, att LSS skulle vara någon form av allmosor för de lytta stackarna att vackert ta emot. Låt mig förklara. LSS är en rättighet för människor med omfattande funktionsnedsättningar vars yttersta syfte är att vi ska kunna leva som andra. Eller, tänk på det som en försäkring, till vilken alla bidrar genom skatten. En garanti för att du, ditt barn, din syrra, din sambo eller vem som helst annan som har eller kommer drabbas av en situation som innebär beroende av andras assistans. Anders Westgerd, ETC

Därför ägnar vi oss åt ett digert opinionsarbete, många gånger synligt i media andra gånger genom samtal och möten som inte är uppenbara för fler än de som deltar, men där vi dukar upp assistansfrågorna fullt synligt för alla runt bordet där och då. Tillgänglighetsfrågorna är högst centrala eftersom det bara är i ett tillgängligt samhälle vi syns och blir en del av det gemensamma. Nedan listar vi de mediala nedslag vi gjort under året. Total 47 stycken, så här långt.

Våra socialpolitiska kampanjer i svenska medier

Våra kampanjer i internationella media

Några nedslag i Kanada, England, Irland, USA, Finland

Om tillgänglighet i synnerhet och livet i stort

Opinion och debatt

Utmärkelser och nomineringar

Relaterade poster

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Anders Westgerd krönika : Visst är livet underbart

Blogg

Ena stunden CP, mongo, efterbliven, andra stunden hyllad inspirationskälla och superhjälte. Kasten är tvära. Det gäller att hänga med. Inte sällan ses vi med funktionsnedsättningar som lite korkade och i behov av omsorg.

Läs mer

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer