GIL på den offentliga arenan 2017

Under året 2017 syntes GIL i 20-talet olika medieinslag, samt opinionsbildat, informerat, debatterat; påverkat, samtalat och diskuterat i så där en 40 andra sammanhang totalt. Nedan ett litet axplock.
Kollage av pressklipp från 2017

GIL och arkitektfirman, Kvadrin, föreläste för Hållbara Restauranger för att få in tillgänglighetsperspektivet i deras arbete (Hållbara Restauranger är ett nätverk av restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring). Detta blev så bra att vi bjöds in igen på en konferensdag/workshop med tema kommunikation. Vi informerade om våra socialpolitiska kampanjer, bemötande och tillgänglighet. Även Hotel Post efterfrågade vår kompetens och bjöd in oss för att informera delar av deras personal om tillgänglighet och bemötande.

Arkitektbyrån Liljewalls bjöd in för diskussion om tillgänglighet, ovanpå detta körde vi CP-parkour och drack CP-öl.

Vi har haft besök av University of the Ryukyus, Japan, som har fått ett regeringsuppdrag att se över möjligheten att implementera statlig personlig assistans i Japan. Vi berättade hur GIL arbetar och om vårt socialpolitiska arbete.

FfdN (Föreningen för de Neurosedynskadade) har genomfört en arbetshelg om deras intressepolitiska arbete de närmaste åren. GIL bjöds in för att berätta om vårt socialpolitiska arbete.

VI föreläste på tema ” Funktionsrätt – att bryta igenom fördomar” på Högskolan i Halmstad. Vi pratade om Independent Living, hur GIL bedriver personlig assistans, samt vårt socialpolitiska arbete.

GIL har besökt Schillerska gymnasiet och Kommunikatörsstudenternas programkonferens på Göteborgs Universitet för att föreläsa om kooperativet, personlig assistans och våra socialpolitiska kampanjer.

GIL deltog på Got Events utbildningsdag, ”En normal dag på Got Event” om normmedvetenhet för hela deras personal. Vårt fokus var tillgänglighet och bemötande. Dagen följdes upp med ytterligare en dag där vi deltog.

Vi lanserade vårt spel ”Vad duktig du är” i Science Fiction Bokhandeln i Göteborg, Malmö och Stockholm i våras. Spelet släpptes i en begränsad upplaga och gick åt i ett nafs.

Vi bjöds in till Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp, samt SSU för att diskutera funktionshinderfrågor.

Vi spelade in film för Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet. Filmen kommer att användas som kursmaterial.

Vi har varit på Hagaskolan för att informera barn och lärare om våra kampanjer och hur samhället ser ut när det kommer till funktionalitet.

Vi medverkade i ett publikt samtal under Bokmässan i samband med seminariet ”LSS, CP-öl och alternativa fakta” anordnat av Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi var i  Stockholm för att medverka under pressvisningen på ArkDes och designutställningen Norm Form  där CP-trucken medverkar. Vid utställningens vernissage var 1200 personer anmälda och det bjöds på CP-öl. SVT Stockholm gjorde ett inslag om utställningen där ArkDes överintendent, Kieran Long, lyfte fram CP-trucken som sin favorit i utställningen.

Johan Nyhus (S), kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden kom på besök till Göteborgskontoret. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen ”Sten is a bully” som GIL genomförde under september 2017. Det var Johan Nyhus själv som tog kontakt med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Som första konkreta åtgärd lovade Nyhus att han skulle ta upp ärendet i Trafiknämnden, som träffades under samma vecka. Han ville lyfta ett behov att ändra på instruktionerna och policy-dokumentet ”Stadens golv”. Han tyckte också att tjänstemän och politiker från exempelvis Trafikkontoret, Stadskontoret, Park & Natur samt Fastighetskontoret behövde informeras i den här frågan genom förslagsvis en halvdag med föreläsning och workshop, arrangerat av GIL.

Vi har medverkat under eventet Lika rätt till toalett och berättat om vårt socialpolitiska arbete och varför vi gör det. Lika rätt till toalett var ett event för att väcka en samhällsdebatt om tillgänglighet.

Inför EuroPride 2018 fick Göteborgs Stad ett breddat och angeläget uppdrag att arbeta med demokrati, mänskliga rättigheter och normkritik. Som en del i detta ska stadens många medarbetare kompetensutvecklas redan nu i höst. Uppdraget att realisera detta gav Stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter till Göteborgs Stadsteater vilka bjöd in GIL för syftet.

GIL har medverkat i ett programblock om demokrati och normkritik tillsammans med bland andra Daniel Lindvall, huvudsekreterare i den statliga Demokratiutredningen 2016, Ulrika Andersson och Sofia Arkhede, ansvariga för Göteborgsundersökningen vid SOM-institutet och Berit Larsson, genusvetare och ledamot HBTQ-rådet.

Vi deltog också på Schillerska gymnasiets Kulturdag med att informera om kooperativet, personlig assistans och vårt socialpolitiska arbete.

Vi har brett ut oss efter bästa förmåga, synts i Aftonbladet, Dagens Nyheter Expressen (den mest delade debattartikeln under ett dygn i Sverige!),   Göteborgs Fria Tidning, ETC, Faktum, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och olika branchtidningar som Tidskriften CAP&Design, Breewnews, Hej Olika, Funktionshinderpolitik, LevaMakt &, Tidningen Rum, samt i radions P1 och P4, Morgonpasset i P3, SVT och TV4. Allt i syfte att pumpa ut en annan syn på personer med normbrytande funktion än den gängse, den som gärna är marinerad i fördomsfull snällhet.

PS. Länkarna ovan är bara några få axplock av publiceringar.

Relaterade poster

Summa summarum 2018: GIL gjorde totalt 47 mediala nedslag

Nyhet

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under hela året 2018 gjorde vi totalt 47 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Läs mer

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer