GIL i designsamarbete

I höst startar arkitektur- och designmuseum, ArkDes, och GIL ett gemensamt projektet: Unikt Publikt. Projekt ska visa att staden kan bli både tillgänglig, inkluderande, intressant och vacker – på samma gång. Fyra designers och fyra personer med funktionsnedsättning kommer tillsammans att arbeta fram nya lösningar för olika offentliga platser i Göteborg.
Två personer i rullstol framför byggarbetsplats och spårvagn

Att utforma staden universellt, så att den redan från början fungerar för så många som möjligt, är ett av målen för svenskt stadsbyggande. ArkDes och GIL har därför initierat projektet Unikt Publikt som syftar till att tänka nytt kring tillgänglighet och inkludering. Trots att flera svenska städer har lång väg kvar till universell utformning kommer just det här projektet att fokusera på platser i Göteborg. När Göteborg nu står inför en historiskt stor ombyggnation finns en möjlighet att ta klivet och låta målet bli verklighet – och skapa bättre stadsmiljöer för alla.

– I det här projektet vill vi visa att tillgänglighet och inkludering inte behöver betyda att skönhetsvärden måste stryka på foten. Tvärt om ger universell utformning en möjlighet att tänka nytt och skapa fantastiska, vackra och innovativa offentliga rum, säger Karin Svensson, projektledare på ArkDes.

Den som tycker att våra stadsmiljöer är öppna och inbjudande har troligen ingen funktionsnedsättning. För om man har det så märker man rätt snart att samhället inte är tänkt att användas fullt ut av den som har en funktionsvariation. Universell utformning är en viktig fråga för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla har samma rätt till våra gemensamma platser. Inkluderande designprocesser, som utgår ifrån att vi alla är olika, är en viktig del av lösningen.

Projektet kommer att genomföras i fyra mindre grupper där en designer jobbar tillsammans med en eller flera personer med funktionsnedsättningar. Tillsammans identifierar de vilka platser eller objekt i det offentliga rummet som de tycker är problematiska och därmed vill förbättra med en ny design. Det är en viktig del i projektet, samarbetet mellan designer och privatperson. De medverkande kommer därför att intervjuas under projektets gång och få möjlighet att berätta om sina erfarenheter.

Mikael Ling, delägare i arkitekt- och designstudion Förstberg Ling, är en av de designers och arkitekter som kommer att medverka i projektet.

– Projektet är en möjlighet att utmana oss själva i vår annars bekväma tillvaro. Ett tillfälle att se staden med nya ögon samtidigt som vi får en möjlighet att jobba med utformning av stadsmiljön bortom de gängse normerna.

Projektet har fått finansiering av Vinnova och avslutas med presentationer av resultaten i januari 2020.

– Vi måste sluta se på vårt samhälle som att det är till för dem som tillhör normen och att det sedan partiellt ska anpassas till en viss grupp människor. Anpassning är förenat med ett slags straff, som att det blir dyrt, krångligt och fult. Det är fel håll att angripa uppgiften. Vi måste utgå från att vi fungerar på olika sätt utan att lägga en värdering i vems funktion som är bra eller dålig, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

Läs gärna artikeln i Tidningen Göteborg Direkt, som rapporterade om projektet i början av oktober.

Relaterade poster

Fashion don’ts

Kampanj

I samarbete med en av Sveriges främsta stylister presenterar modevärldens underdogs installationen ”Fashion don’ts” på Nordstans torg i Göteborg den 3-23 februari. Det är en installation som visar upp modevärldens fallgropar, stadens omoderna utformning och omgivningens dömande blickar.

Läs mer

Fuckers who function

Kampanj

Fuckers Who Function är ett initiativ som vill lyfta att en funktionsnedsatt person kan vara lika mångfacetterad som vem som helst. Alla har dåliga sidor, osköna åsikter och brister. Men varje dag hamnar vi i skuggan av vår funktionsvariation. Vi antas vara en generisk grupp, utan personligheter, intressen eller drömmar - att vi alla är snälla, lite dumma och hjälplösa. Detta kallar vi för den fördomsfulla snällheten. 

Läs mer

CP-fria zoner

Kampanj

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj 2019 på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom fick en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan nya kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen stod GIL.

Läs mer

Öppet brev till Löfvén, Hallengren & Andersson

Nyhet

Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske? Det är en berättigad fråga eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans, skriver Anders Westgerd, när han ger kritik mot att Regeringen inte sett till att åtgärda problematiken som uppkommit sedan man började tolka domen från 2009 om att assistans ska vara integritetsnära hårt.

Läs mer

CP-fria zoner i Göteborg

Nyhet

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom har en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan klistrats över med kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen står förstås GIL. Vi gillar att med provokativa medel skapa debatt kring frågor som rör funktionsnedsatta. Nu har vi gjort det igen!

Läs mer