December månads ekonomiska rapport kommer nästa vecka

Den ekonomiska rapporten för december blir lite försenad på grund av att allt för 2019 ska avslutas och bokföras innan den kan göras. Rapporten beräknas blir färdig någon gång i mitten av nästa vecka. Så vet du.
Bild på en gilur som ropar hallå