Du som använt poolen!

Arbetsledare, ni har verkligen superkoll på att allt stämmer i alla assistenters tidrapporter. Men sen några månader har vi fått oroliga frågor från arbetsledare som har anlitat poolen och öppnat poolvikariernas tidrapporter och förvirrats när de ser att det ligger timmar som rör restidsersättning och milersättning. Sätt inte i halsen. Detta kontrolleras av Beatrice och Caroline i poolen. Det enda du som arbetsledare behöver ha koll på är att de tider och datum som assistenten har jobbat stämmer. Restidsersättning och milersättning ingår alltid i timavgiften för en poolvikarie och innebär alltså inga extra kostnader utöver den redan angivna. Har du några frågor eller funderingar kontakta Beatrice på 031-63 64 89 eller Caroline E på 031-63 21 72 eller skicka ett mail till rekrytering@gil.se.