Debatt i media om personlig assistans

Den senaste tiden har assistans debatterats i medierna. DN, Aftonbladet, Expressen, TV4 Nyhetsmorgon och Metro och många fler har alla gett den personliga assistansen och debatten runt den välbehövligt utrymme. Här listar vi ett antal av de artiklar som förekommit i media. Du som vill hänga med gör bäst i att gilla vår Facebook-sida, där vi så gott som dagligen publicerar saker och ting som har med funktionsnedsättning, hjälpmedel, tillgänglighet, normer eller personlig assistans att göra.
Person med laptop i knät.

Anledningen till att debatten blossat upp kanske man initialt kan sammanfatta så här:
Kostnaderna för den personliga assistansen är för höga, anser regeringen. I regleringsbrevet för 2016 skriver regeringen att Försäkringskassan ska ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Försäkringskassan har som i ett led i detta tolkat tidigare domar på ett hårdare sätt. En av flera konsekvenser av de nya hårdare tolkningarna är att det inte räknas som grundläggande behov om man mat via en knapp i magen istället för med munnen. Detta har vilket medfört att många mist timmar med personlig assistent, helt eller delvis. Enskilda har drabbats mycket hårt, deras liv har slagits i spillror. Många bär stora rädslor för hur framtiden ser ut. Försäkringskassan och regeringen vill också komma till rätta med vad de anser är felanvändning av assistansersättningen. Det kan handla om överutnyttjande, att assistansbolag använder pengar till jurister och marknadsföring och så vidare. Hittills i år har antalet personer med assistansersättning minskat med mer än 300.

Debatten tog fart ytterligare efter att en MS-sjuk kvinna avled på en toalett bara dagar efter att hon mist sin personliga assistans. Många partier har sedan denna händelse vaknat och uttalat sig. Socialutskottet har därefter bett Regnér och Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att komma för att svara på frågor. Troligen blir det den 25 oktober.

Nedan följer många av inläggen, det äldsta överst, det färskaste nederst. Vi fyller löpande på listan.

Inlägg i debatten

Bolag och brukare har fel om kris i assistansen
Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan, generaldirektör Försäkringskassan
Adriana Lender, tf försäkringsdirektör, avdelningen Funktionsnedsättning
http://www.dn.se/debatt/bolag-och-brukare-har-fel-om-kris-i-assistansen/
20160905

Grundlös demagogi
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Henrik Petrén, generalsekreterare RBU
http://www.dn.se/debatt/repliker/grundlos-demagogi/
20160906

Arrogans av sällan skådat slag
Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna
Helena Sjölander, ordförande Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna
http://www.dn.se/debatt/repliker/arrogans-av-sallan-skadat-slag/
20160906

Viftar bort personliga tragedier
Magnus Andén, genom god man Cecilia Blanck, ordförande föreningen Jag, en ideell förening och ett assistanskooperativ
Maria Dahl, ordförande Stil, en ideell förening av personer med funktionsnedsättning
http://www.dn.se/debatt/repliker/viftar-bort-personliga-tragedier/
20160906

Underblåser misstron mot alla funktionshindrade
Bertil Allard, entreprenör och debattör
Åsa Moberg, författare och debattör
http://www.dn.se/debatt/repliker/underblaser-misstron-mot-alla-funktionshindrade/
20160907

Hon tar strid för att få behålla sitt barns assistent
Nyhetsmorgon TV4, Christel Juhlin, arbetsledare i GIL, butiksbiträde och mamma
https://www.youtube.com/watch?v=7m1A1JsA2N0
20160907

Det är inte alls någon lyx att ha assistenter dygnet runt i hemmet
Tove Paqualin, mamma
http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-lss-det-ar-inte-alls-nagon-lyx-att-ha-assistenter-dygnet-runt-i-hemmet
20160908

Svårare att få personlig assistans
Nyhetsmorgon TV4, Henrik Petrén, företrädare för RBU
https://www.youtube.com/watch?v=EswrFix99NI
20160908

Dags för Regnér att säga ifrån
Hanna Kauppi, branschpolitiskt ansvarig personlig assistans på arbetsgivarföreningen KFO som organiserar idéburna assistansanordnare.
http://www.dn.se/debatt/repliker/dags-for-regner-att-saga-ifran/
20160909

Samhället tjänar på att assistansen räddas
Maria Mattsson, politisk sekreterare (L) Järfälla
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/samhaellet-tjaenar-pa-att-assistansen-raeddas-27323
20160909

Ni skyller på fusk – vår Selma får lida
Jonas Lundmark, pappa till 4-åriga Selma som är beroende av assistans
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23491874.ab
20160910

För oss är personlig assistans livsviktigt
Christel Juhlin, arbetsledare i GIL, butiksbiträde och mamma
http://www.expressen.se/debatt/for-oss-ar-personlig-assistans-livsviktigt/
20160911

Missförstånd och okunskap bakom oron
Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan, generaldirektör Försäkringskassan
Adriana Lender, tf försäkringsdirektör, avdelningen Funktionsnedsättning
http://www.dn.se/debatt/repliker/missforstand-och-okunskap-bakom-oron/
20160912

Försäkringskassan, sluta trakassera människor
Linda Bergstrand, jurist på God Assistans
http://www.metro.se/metro-debatt/forsakringskassan-sluta-trakassera-manniskor/EVHpim!wC8BlxZFtCtGw/
20160913

Lagstiftningen fungerar inte som tänkt
Nyhetsmorgon TV4, Åsa Regnér,
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/%C3%A5sa-regner-lagstiftningen-fungerar-inte-som-t%C3%A4nkt-3523872
20160915

Resurserna ska gå till de med stora behov
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/09/asa-regner-resurserna-ska-ga-till-de-med-stora-behov/
20160915

Tal om fusk skymmer de verkliga problemen
Veronica Hedenmark,VH assistansgruppen och assistansanvändare och Agnetha Wiklund-Helén, VH assistansgruppen
http://www.svd.se/tal-om-fusk-skymmer-de-verkliga-problemen
20160915

Betalning i efterskott hot mot assistansbolag
Artikel av Johan Colliander
http://www.di.se/nyheter/betalning-i-efterskott-hot-mot-assistansbolag/
20160915

Åsa Regnér måste bestämma sig
STIL
http://www.stil.se/sv/nyheter/asa-regner-maste-bestamma-sig
2
0160915

4-åriga Selma är inte bidragsfuskare
Ledare av Eva Franchell
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article23547720.ab
20160919

Anhörigas hem blir de nya instutionerna
Katarina Gustafsson, personlig assistent och framför allt mamma
http://www.expressen.se/debatt/anhorigas-hem-blir-de-nya-institutionerna/
20160919

LSS är ingen lyxreform utan ett mått anständighet
Anna Ekelund Nachman, journalist och liberal debattör
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/lss-aer-ingen-lyxreform-utan-ett-matt-pa-anstaendighet-27699
20160922

Plötslig dras assistans in – vi kräver ett nödstopp
Maria Persdotter, Vicki Skure-Eriksson, Susanne Kankaanpää, RBU
http://vlt.se/asikt/debatt/1.4310941-plotslig-dras-assistans-in-vi-kraver-ett-nodstopp
20160922

Oroligt när Försäkringskassan drar in assistanstimmar
Helena Lund, P4 Västmanland
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6523710
20160926

Minister försvarar låg höjning
Mats Gustafsson Hedenström, Kommunalarbetaren
http://www.ka.se/minister-forsvarar-lag-hojning
20160926

Min sak är din sak!
Anders Westgerd, GIL, i Göteborgs Fria
http://www.goteborgsfria.se/artikel/124841
20160930

Bröderna förlorade 600 assistanstimmar över en natt
Fredrik Mellgren
http://www.svd.se/broderna-forlorade-600-assistanstimmar-over-en-natt
20161002

Åsa Regnér vill snabbutreda assistanslag
Fredrik Mellgren, SVD
http://www.svd.se/asa-regner-vill-snabbutreda-assistanslag/om/sverige
20161003

Barnministerns förbannade plikt
Ledarkrönika i Aftonbladet av Eva Franchell
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article23643486.ab
20161003

Överheten ogillar att LSS ger svaga en röst
Åsa Moberg, Författare och debattör
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/oeverheten-ogillar-att-lss-ger-svaga-en-roest-28052
20161005

Ministern vill stoppa bidragsfusk
TV4 Nyheterna
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/ministern-vill-stoppa-bidragsfusk-3559953
20161006

Äter genom slang – förlorat sitt bidrag
TV4 Nyheterna
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/%C3%A4ter-genom-slang-f%C3%B6rlorat-sitt-bidrag-3559952
20161006

Kritik mot minskad personlig assistans
TV4 Nyheterna
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/kritik-mot-minskad-personlig-assistans-3560482
20161007

Skyll inte på fusk – LSS måste få kosta
Ebba Busch Thor, Emma Henriksson, David Lega, Kristdemokraterna (KD)
Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/debatt/article23663046.ab
20161007

Assistansen är hotad
Christina Örnebjär, Bengt Eliasson, Lina Nordquist, Liberalerna (L)
http://www.unt.se/asikt/debatt/assistansen-ar-hotad-4396213.aspx
20161007

Krav på nödstopp för indragen assistans
P1 Morgon
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6537754
20161010

Kräver möte med ministern efter dödsfall på toalett
Joakim Magnå, Aftonbladet och Aftonbladet TV
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23686159.ab
20161010

Försäkringskassans nedskärningar kostar människoliv
Aleksa Lundberg, bloggare
http://www.politism.se/aleksa-lundberg/forsakringskassans-nedskarningar-kostar-manniskoliv/
20161011

Hur kan ett hjälpbehov försvinna över en natt?
Debattinlägg av Veronica Hedenmark, VH assistansgruppen AB
http://www.hd.se/2016-10-11/hur-kan-man-tro-att-det-hander-medicinska-mirakler-hur-kan-ett-hjalpbehov-forsvinna-over-en-natt
20161011

Hjälp mitt barnbarn, Försäkringskassan
Elna Skärlind, farmor
http://www.expressen.se/debatt/hjalp-mitt-barnbarn-forsakringskassan/
20161011

”Vem ska driva frågan om ett gott liv för alla?”
Debattinlägg av Kukkamariia Valtola Sjöberg & Åsa Puide, Miljöpartiet
http://www.svt.se/opinion/article10604612.svt
20161011

Assistanskrisen nu även på stadsministerns bord
RBU
http://rbu.se/assistanskrisen-nu-aven-pa-statsministerns-bord/
20161011

LSS avgörande för människors livskvalitet
Lise Lidbeck, Neuroförbundet
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lss-avgoerande-foer-maenniskors-livskvalitet-28328
20161012

Löfven till svars för LSS-nedskärningar
TV4 Nyheterna
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/l%C3%B6fven-till-svars-f%C3%B6r-lss-nedsk%C3%A4rningar-3566772
20161012

Hon dog till följd av politiska beslut
Lisa Magnusson, ledaskribent Uppsala Nya Tidning
http://unt.se/asikt/ledare/hon-dog-till-foljd-av-politiska-beslut-4402849.aspx
20161012

Dödsfallet på Hansa skärper debatten om assistansen
Daniel Rydén, Sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/2016-10-11/kampen-hardnar-om-assistansen
20161012

Min fina bror är ingen fuskare
Debattinlägg av Sara Lindinge i Expressen
http://www.expressen.se/debatt/min-fina-bror-ar-ingen-fuskare/
20161013

Regner: Nej vi skär inte ned på assistansen
Debattinlägg med Åsa Regnér i Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/regner-nej-vi-skar-inte-ned-pa-assistansen/om/debatten-om-assistans
20161013

Utskott frågar Regnér om personlig assistans
TT / Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/utskott-fragar-regner-om-personlig-assistans
20161013

V vill tvinga regeringen att backa om assistansen
Marja Grill och Mattias Carlgren, Svenska Dagbladet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/v-vill-tvinga-regeringen-att-backa-om-assistansen
201610013

Åter till institutionerna?
Linnéa Darell och Daniel Andersson, Liberalerna
http://www.corren.se/asikter/debatt/ater-till-institutionerna-om4334068.aspx
20161013

”Oppositionen sprider osanningar om LSS”
Anna-Lena Sörenson, (S), vice ordförande Socialutskottet
http://www.svt.se/opinion/anna-lena-sorenson-om-lss
20161014

Alla är offer i slaget om assistansen
Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL
http://www.gp.se/nyheter/debatt/alla-%C3%A4r-offer-i-slaget-om-assistansen-1.3870770
20161015

Björklund är populist i assistansfrågan
Krönika av Anna Dahlberg, Expressen
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/bjorklund-ar-populist-i-assistansfragan/
20161015

Jag ska inte tro att jag har rätt att jobba
Debattinlägg av Nora Eklöv, Unga Rörelsehindrade
http://www.expressen.se/debatt/jag-ska-inte-tro-att-jag-har-ratt-att-jobba/
20161015

KD begär riksdagsdebatt om personlig assistans
TT / Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/kd-begar-riksdagsdebatt-om-personlig-assistans
20161017

Häng med på sociala medier

Grupp på Facebook
#tackvareassistansen
https://www.facebook.com/groups/295255420813973/?fref=ts

GIL:s sida på Facebook
https://www.facebook.com/GILassistans/

Relaterade poster

Anders Westgerd debatt : Nu får hela familjer sina liv förstörda

Nyhet

Bästa Stefan Löfven, Åsa Regnér och Magdalena Andersson! Jag har kanske hål i huvudet, men visst är också jag född fri och lika i värde och rättigheter? Det är så jag förstår första raden i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Visst skrev Sverige under på den konventionen?

Läs mer

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer

Populära utbildningar i höst

Nyhet

Det finns fortfarande några platser kvar till höstens utbildningar i Budget & Lönesamtal för arbetsledare och ställisar, och workshopen Assistentutbildning II för erfarna assistenter. Utbildningar som en inte vill missa! Läs mer om varje utbildning under höstlöven.

Läs mer