Budgetverktyget fungerar fint igen

Budgetverktyget för de av er som har förhöjd ersättning ser lite annorlunda ut, men funkar finfint.
Bild på en gatuteaterartist i London

I budgetverktyget för dig med schablon.

Felet i beslutade timmar är nu rättad

I Budgetverktyget för dig med förhöjd ersättning.

När du går in i budgetverktyget kommer du inte att känna igen dig när du tittar under ”Beslutsfliken”. Den ser lite annorlunda ut nu, och räknar månad för månad istället för per 6-månadersperiod som tidigare, eftersom Försäkringskassan förändrat sina rutiner.

Behöver du information om hur du ska använda verktyget nu? Hör av dig till ditt GIL-stöd.