Är regeringen emot personlig assistans?

Nu är diskussionen igång igen. Senast var det ju i våras när LSS-utredningen fick direktiv och dessförinnan hösten 2015 i samband med budgeten. Höjningen av den så kallade schablonersättningen, det vill säga det kronantal vi får per timma utförd assistans, har under de två senaste åren varit 5 och 4 kronor.
Ulrika tar en CP-öl

Med så lågt påslag har det varit svårt att ge assistenterna en dräglig löneförhöjning. Och hur ska det gå i år när assistansersättningen inte höjs med mer än 3 kronor?

Vad säger de assistansberättigade som arbetar med sina assistenter och vad säger assistenterna själva? Och vad säger assistansanordnarna, som ska betala ut den dåliga löneförhöjningen?

När LSS blev lag 1994 var assistansersättningen hög och kopplad till varje individs faktiska omkostnader. Efter tre år kom så den första nedskärningen av assistenternas löner, driven av en socialdemokratisk regering. Vi fick gå till facket för att få tillstånd att sänka assistenternas löner.

Hur mycket ska en personlig assistent ha i lön, det vill säga hur mycket får hen kosta? Lika mycket som en undersköterska har det sagts, men stämmer det? Jag gick till SCB, Statistiska Centralbyrån, för att få svar. Där framgår det att en assistentlön i genomsnitt är minst 6 kronor lägre per timme eller om man så vill, ungefär en tusenlapp i månaden.

De flesta av oss som har assistans tycker nog att assistenternas löner egentligen är för låga. De gör ett jätteviktigt arbete. Jag undrar hur mycket och vad beslutsfattarna egentligen vet om personlig assistans och vilken höjning av livskvaliteten LSS innebär för oss.

2009 skrev Sverige under FN-deklarationen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter. Regeringen tycktes med det vilja säga att vi funkisar skulle ha rätt att få leva ett liv som är likvärdigt med andra medborgare i vårt land. Men hur blev det i praktiken? Kan vi verkligen leva på samma villkor och med samma möjligheter till god livskvalitet? Nej, det är svårt. För att leva ett gott liv med personlig assistans är assistentens kvalifikationer mycket viktiga. När vi bara kan erbjuda en låg lön har vi svårt att hitta personer med rätt kompetens och egenskaper. Och än värre blir det när assistenterna inte kan erbjudas en avtalsenlig lön. Många är väl värda en bättre löneutveckling.

Idag går ca 90% av assistansersättningen till löner, resten till assistansomkostnader. Det blir omöjligt för oss som anlitar seriösa kooperativ eller företag att höja lönen enligt kollektivavtalet, det vill säga cirka 2,2%. Vi som betalar ut lön med assistansersättningen kan endast höja med högst 1,05 %, alltså den aktuella schablonhöjningen.

Varje år görs en stor undersökning för att mäta befolkningens hälsa och levnadsvillkor. Och varje år får myndigheterna samma siffror som visar hur vi funkisar har ett sämre hälsotillstånd och välbefinnande än genomsnittsbefolkningen. Orsakar detta någon uppståndelse? Nej. Det borde det göra. Det var just detta LSS skulle förhindra. Ser regeringen inte sambanden?

Personliga assistenter bistår oss funkisar med sin assistans så att vi kan leva ett respektabelt liv. För att vi ska få bra och duktiga assistenter behöver vi kunna erbjuda dem betalt därefter. Är lönen inte stor så bör åtminstone löneförhöjningarna vara avtalsenliga. Annars finns risken att de slutar, vilket är ett stort orosmoment för oss som behöver assistansen.

Bengt Westerberg var tillsammans med flera funkisar en av upphovsmännen till lagen LSS, också han är bekymrad över den låga höjningen av assistansersättningen. Han beskriver situationen som om det pågår en smygavveckling av LSS.

Regeringen kan inte eller vill inte förstå vilken betydelse assistansen har för en funkis. Vi vill inte bli omhändertagna, vi vill leva ett fritt och självbestämt liv. Ett liv fullt jämförbart med övriga medborgares.

Ulrika

Relaterade poster

Öppet brev till Löfvén, Hallengren & Andersson

Nyhet

Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske? Det är en berättigad fråga eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans, skriver Anders Westgerd, när han ger kritik mot att Regeringen inte sett till att åtgärda problematiken som uppkommit sedan man började tolka domen från 2009 om att assistans ska vara integritetsnära hårt.

Läs mer

Skrattretande enkelt att byta till GIL

Nyhet

Har du funderat på att byta assistansbolag eller slogs du just av tanken kanske? Har du vänner, släktingar, kollegor, bekanta som skulle få det bättre med oss i GIL och som du tror skulle gynnas av ett byte. Då ska du så klart berätta för dem att det inte är så knivigt att byta eller komma ny till GIL. Faktum är att det är fasligt lätt och enkelt att byta till GIL som assistansanordnare. Vi sköter nämligen (nästan) allt.

Läs mer

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Anders Westgerd debatt : Nu får hela familjer sina liv förstörda

Blogg

Bästa Stefan Löfven, Åsa Regnér och Magdalena Andersson! Jag har kanske hål i huvudet, men visst är också jag född fri och lika i värde och rättigheter? Det är så jag förstår första raden i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Visst skrev Sverige under på den konventionen?

Läs mer