Anders Westgerd debatt : Nu får hela familjer sina liv förstörda

Bästa Stefan Löfven, Åsa Regnér och Magdalena Andersson! Jag har kanske hål i huvudet, men visst är också jag född fri och lika i värde och rättigheter? Det är så jag förstår första raden i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Visst skrev Sverige under på den konventionen?

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag i linje med den konventionens direktiv, en lag som tveklöst varit en stolt och kraftfull fri- och rättighetsreform!

Snälla hjälp mig, jag förstår inte; jag har hört er säga att ni står för ett jämlikt, icke-diskriminerande och inkluderande samhälle men nu skjuter ni obekymrat sönder en av vårt lands viktigaste reformer för jämlikhet (LSS).

Under er ledning har den pågående assistansreformen blivit ett slagfält. Vi faller som käglor. En efter en. Berör det er inte alls att människor, ja hela familjer, får sina liv helt förstörda? Er pågående slakt av den personliga assistansen leder tankarna till den omänskliga behandlingen av funktionsnedsatta vid institutionerna under tidigt 1900-tal.

Ni för ett ojämlikt krig mot oss

Rekordmånga förlorar nu sin personliga assistans. Folk ringer till oss och gråter. Andra överväger en reträtt från detta liv. Allt ert tal om fusk gör att folk tittar snett på såna som mig. Ni tutar i hederligt folk att den personliga assistansen hotar statens finanser, att vi vill sko oss på andras bekostnad och att vi stoppar pengarna i madrassen. Sådana påståenden ökar funkofobin. Lägg ner era vapen. Hur länge ska ert ojämlika krig mot oss fortgå? Ska vi verkligen behöva strida för en plats i samhället för att kunna röra oss fritt i de redan många gånger otillgängliga odemokratiska strukturerna. Den platsen borde vara självklar.

Alla dessa regleringsbrev där ni uppmanar Försäkringskassan att dämpa den skenande kostnadsutvecklingen av personlig assistans. Men hörni, det finns faktiskt inga billigare och mer effektivt alternativ till den personliga assistansen.

Jag ber er. Kan ni inte förklara hur ni tänker, skulle inte utredningens fokus ha varit hur ni kostnadseffektivt kunde förbättra den personliga assistansen?

Nu tar till och med Försäkringskassan sig för pannan. De ser den personliga assistansen i dödsryckningar om de nu ska tvingas dra undan mattan för flera utifrån den HFD-dom de skriver om i sitt brev till er som driver den pågående assistansutredningen. De ni utsåg att genomföra ert uppdrag att skövla bland assistansberättigade skriker nu själva på hjälp. De tycks förstå vad som är på väg att ske.

F-kassan varnar för följderna

I sitt brev till er varnar de för konsekvenserna av att väntetid och beredskap försvinner, och vad som kommer hända när tiden mellan preciserade hjälpbehov inte får räknas. Assistanstid för städning, inköp, nattligt vak av barn mellan epilepsianfallen kan komma att ersättas med hemtjänst eller inte ersättas alls. Detta är den personliga assistansens död.

En redan marginaliserad grupp människor trycks undan och förpassas till ett liv som bidragsberoende och utestängda. Medan ni sover gott om nätterna lever jag och tusentals med mig i skräck.

Ni skjuter inte bara skrämskott utan framstår som en regering fullt redo att skjuta ner vårt välfärdssamhälle, det som en gång sågs som ett föregångsland där alla kunde leva gott utan rädsla. Förstår ni inte vansinnet i det som är på väg att ske? Tvätta blodet från era händer och ställ er på bromsen nu. Ni är den enda instans som har radikal makt att säga stopp och verkligen värna den grupp som är på väg att förlora sina medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och även i vissa fall sina liv. Använd den makten.

Anders Westgerd
verksamhetsledare på Göteborgskooperativet för Independent Living

Publicerad den 2 november 2017 i Expressen
Till debattartikeln i Expressen

Kuriosa: Debattartikeln var Sveriges mest delade under dygnet 2/3 november.

Relaterade poster

Öppet brev till Löfvén, Hallengren & Andersson

Nyhet

Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske? Det är en berättigad fråga eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans, skriver Anders Westgerd, när han ger kritik mot att Regeringen inte sett till att åtgärda problematiken som uppkommit sedan man började tolka domen från 2009 om att assistans ska vara integritetsnära hårt.

Läs mer

Skrattretande enkelt att byta till GIL

Nyhet

Har du funderat på att byta assistansbolag eller slogs du just av tanken kanske? Har du vänner, släktingar, kollegor, bekanta som skulle få det bättre med oss i GIL och som du tror skulle gynnas av ett byte. Då ska du så klart berätta för dem att det inte är så knivigt att byta eller komma ny till GIL. Faktum är att det är fasligt lätt och enkelt att byta till GIL som assistansanordnare. Vi sköter nämligen (nästan) allt.

Läs mer

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Lätt att välja GIL

Nyhet

Nu finns det plats för nya GIL:are som vill ha eget starkt inflytande över sin assistans! Vi är en stabil assistansanordnare vilket kan styrkas på flera vis, såväl kvalitetsundersökningar, recensioner, tillstånd och erfarenhet visar det.

Läs mer