Och de nominerade är…

Nyhet

Med GIL:s senaste kampanj Said by retards har vi haft som mål att väcka uppmärksamhet i både internationella och nationella medier samt i redaktionella sammanhang. Uppmärksamheten verkar som bränsle för att driva och påverka, för ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättningar. Vi vill i slutänden att människor ska reflektera över sina egna fördomar och hur de själva ser på och bemöter människor med olika funktionsvariationer.

Läs mer
Visar 1 av 1