Västtragik

Kollektivtrafiken är tyvärr inget för alla. Trots att kollektivtrafik för många personer med funktionsnedsättningar skulle vara det snabbaste, billigaste, miljövänligaste och enklaste alternativet så tvingas väldigt många fortfarande att använda särlösningar som Färdtjänsten eller helt enkelt avstå från att dyka upp, avstå från att delta. För den som inte aldrig använda färdtjänst för att styra upp sitt liv med jobb, fritid, barn, familj, pub och bio framstår Färdtjänst som ett bra, praktiskt, lyxigt alternativ, men vi vågar påstå att alla som nyttjat Färdtjänst på regelbunden basis kan intyga att där finns otaliga brister och att särlösningen innehåller så många begränsningar att det är omöjligt att vara aktiv och delaktig i samhället. Flödet lämna barnen på förskolan, åka till jobbet, delta på ett arbetsrelaterat möte utanför kontoret, äta lunch på stan, åka tillbaka till jobbet, hämta barnen, handla middag och komma hem är helt orimligt.

Lag om tillgänglig kollektivtrafik sedan 1979

Det finns sedan 1979 en lag om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar men 30 år senare utgörs Västtrafiks vagnpark av tre modeller spårvagnar; en där man inte alls kan komma ombord och två som har elektriska ramper. Det är inte sällsynt att ramperna inte fungerar, trasslar eller att de är markerade med ”Ur funktion” redan när spårvagnen kommer till hållplatsen. Dessutom krånglar kommunikationen med föraren och att bli kvar när alla andra åker är inte sällsynt. Många upplever det som att resorna krånglar oftare än de fungerar. Därtill finns fortfarande hållplatser där man inte kan komma av eller på.

Om allt klaffar av det ovan nämnda är det ändå inte säkert att du kan resa. Västtrafik har länge haft regler som säger att man måste åka på en särskild plats i vagnen vilket gjort att även om det fått plats flera personer i rullstol på spårvagnen så får bara den som får tag i en rullstolsplats åka med. De flesta spårvagnar har bara en rullstolsplats, enstaka har två. I samtliga fall konkurrerar man om dessa platser med barnvagnar och gods. Men efter långvarigt arbete har Västtrafik äntligen justerats sina regler: Du får åka i mån av plats, oavsett om du den aktuella resan kan åka på rullstolsplats eller ej.

 […] 2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas. När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas. De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. […]
(ur
Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik)

Otillgängliga spårvagnar

Även om kollektivtrafiken på spårvagnar blivit klart förbättrade efter att Västtrafik ändrat sina regler om den där rullstolsplatsen, så kvarstår den bittra sanningen att bara en tredjedel av spårvagnarna är möjliga att åka med för den som reser i rullstol. Resten av spårvagnarna är nämligen avställda eller av en äldre sort, höga med trappor som insteg, de saknar ramper och de är faktiskt inte ens tillåtna att resa med för rullstolsburna resenärer. Enligt Västtrafik är uppgiften omvänd, att 66 % av spårvagnarna är tillgängliga, men eftersom Göteborg lidit länge av rostproblem på sina fordon, så har utfallet för resenären sett helt annorlunda ut. När rostproblematiken uppdagades så skyllde man också på handikapprörelsen!

I juni 2014 skickades de första rostskadade spårvagnarna iväg till en verkstad norr om Stockholm. Enligt prognoser skulle samtliga 65 vagnar vara åtgärdade och i trafik vid halvårsskiftet 2017. De två första skulle vara klara hösten 2014. I slutet av januari 2015 kom den första vagnen tillbaka till Göteborg. Sammanlagt har är tre vagnar kommit tillbaka, men ingen av dem är i trafik, november 2015. På Västtrafik har man en plan för att utöka vagnparken och nya spårvagnar ska upphandlas för att successivt fasa ut de otillgängliga. Beskedet i dagsläget är att samtliga vagnar ska vara tillgängliga för resenärer i rullstol 2022.

GIL:s aktioner

GIL har upprepat utfört aktioner riktade mot Västtrafik i syfte att få fram en dialog om tillgänglig kollektivtrafik – på riktigt. Aktionerna har varit av lite olika karaktär. Någon gång har vi lappat alla otillgängliga spårvagnar med klistermärken föreställande överkryssade rullstolar. Några gånger har vi varit fler än tillåtet som medvetet gått på en spårvagn. Det kortsiktiga resultatet av dessa ockupationer har varit att spårvagnen stått stilla och skapat störningar i den övriga trafiken. Långsiktigt har vi fått upp frågan i media, skapat tryck på Västtrafik att träffa oss och samtala med oss och mötesplatser där vi nått en ömsesidigt intresse av att lösa problemen för personer med rörelsehinder att använda kollektivtrafiken.

Efter att GIL tog med två av Västtrafiks representanter på en resa med kollektivtrafik från ena sidan stan till den andra, så gick det fort tills beskedet kom om att man sökt möjligheter att ändra reglerna som för inte länge sedan hindrade två eller flera personer i rullstol att resa samtidigt. Sedan 2015 har Västtrafik nya reseregler.

Relaterade poster

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Summa summarum 2018: GIL gjorde totalt 47 mediala nedslag

Nyhet

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under hela året 2018 gjorde vi totalt 47 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Läs mer

(o)tillgängliga uteserveringar och takbarer i Göteborg

Nyhet

Anders Westgerd har i sommar, tillsammans med Göteborgs-Posten, försökt ta sig upp på stans takbarer och gjort en vandring på stan med ETC för att granska uteserveringar utifrån tillgänglighetsaspekten. Den var det inget vidare med, visade det sig. Att ingenting drabbar den näringsidkare som inte byggt tillgängligt gör det lätt att komma runt lagen eftersom kommunen agerar i ultrarapid. Säsongen hinner ta slut innan processen tagit sig från a till ö. Pia Hermansson, som är bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret, har nu lovat att GIL ska bjudas in inför nästa uteserveringssäsong. I år valde man av outgrundlig avledning att lämna GIL utanför, trots att vi drivit på i denna fråga och gjort egna tillgänglighetskontroller i många år nu.

Läs mer

Anders Westgerd krönika : Visst är livet underbart

Blogg

Ena stunden CP, mongo, efterbliven, andra stunden hyllad inspirationskälla och superhjälte. Kasten är tvära. Det gäller att hänga med. Inte sällan ses vi med funktionsnedsättningar som lite korkade och i behov av omsorg.

Läs mer