Västtragik

Kollektivtrafiken är tyvärr inget för alla. Trots att kollektivtrafik för många personer med funktionsnedsättningar skulle vara det snabbaste, billigaste, miljövänligaste och enklaste alternativet så tvingas väldigt många fortfarande att använda särlösningar som Färdtjänsten eller helt enkelt avstå från att dyka upp, avstå från att delta. För den som inte aldrig använda färdtjänst för att styra upp sitt liv med jobb, fritid, barn, familj, pub och bio framstår Färdtjänst som ett bra, praktiskt, lyxigt alternativ, men vi vågar påstå att alla som nyttjat Färdtjänst på regelbunden basis kan intyga att där finns otaliga brister och att särlösningen innehåller så många begränsningar att det är omöjligt att vara aktiv och delaktig i samhället. Flödet lämna barnen på förskolan, åka till jobbet, delta på ett arbetsrelaterat möte utanför kontoret, äta lunch på stan, åka tillbaka till jobbet, hämta barnen, handla middag och komma hem är helt orimligt.

Lag om tillgänglig kollektivtrafik sedan 1979

Det finns sedan 1979 en lag om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar men 30 år senare utgörs Västtrafiks vagnpark av tre modeller spårvagnar; en där man inte alls kan komma ombord och två som har elektriska ramper. Det är inte sällsynt att ramperna inte fungerar, trasslar eller att de är markerade med ”Ur funktion” redan när spårvagnen kommer till hållplatsen. Dessutom krånglar kommunikationen med föraren och att bli kvar när alla andra åker är inte sällsynt. Många upplever det som att resorna krånglar oftare än de fungerar. Därtill finns fortfarande hållplatser där man inte kan komma av eller på.

Om allt klaffar av det ovan nämnda är det ändå inte säkert att du kan resa. Västtrafik har länge haft regler som säger att man måste åka på en särskild plats i vagnen vilket gjort att även om det fått plats flera personer i rullstol på spårvagnen så får bara den som får tag i en rullstolsplats åka med. De flesta spårvagnar har bara en rullstolsplats, enstaka har två. I samtliga fall konkurrerar man om dessa platser med barnvagnar och gods. Men efter långvarigt arbete har Västtrafik äntligen justerats sina regler: Du får åka i mån av plats, oavsett om du den aktuella resan kan åka på rullstolsplats eller ej.

 […] 2 § Den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionshinder. Därvid skall följande iakttas. När kollektivtrafik planeras och genomförs skall funktionshindrades särskilda behov beaktas. De färdmedel som används skall så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder. […]
(ur
Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik)

Otillgängliga spårvagnar

Även om kollektivtrafiken på spårvagnar blivit klart förbättrade efter att Västtrafik ändrat sina regler om den där rullstolsplatsen, så kvarstår den bittra sanningen att bara en tredjedel av spårvagnarna är möjliga att åka med för den som reser i rullstol. Resten av spårvagnarna är nämligen avställda eller av en äldre sort, höga med trappor som insteg, de saknar ramper och de är faktiskt inte ens tillåtna att resa med för rullstolsburna resenärer. Enligt Västtrafik är uppgiften omvänd, att 66 % av spårvagnarna är tillgängliga, men eftersom Göteborg lidit länge av rostproblem på sina fordon, så har utfallet för resenären sett helt annorlunda ut. När rostproblematiken uppdagades så skyllde man också på handikapprörelsen!

I juni 2014 skickades de första rostskadade spårvagnarna iväg till en verkstad norr om Stockholm. Enligt prognoser skulle samtliga 65 vagnar vara åtgärdade och i trafik vid halvårsskiftet 2017. De två första skulle vara klara hösten 2014. I slutet av januari 2015 kom den första vagnen tillbaka till Göteborg. Sammanlagt har är tre vagnar kommit tillbaka, men ingen av dem är i trafik, november 2015. På Västtrafik har man en plan för att utöka vagnparken och nya spårvagnar ska upphandlas för att successivt fasa ut de otillgängliga. Beskedet i dagsläget är att samtliga vagnar ska vara tillgängliga för resenärer i rullstol 2022.

GIL:s aktioner

GIL har upprepat utfört aktioner riktade mot Västtrafik i syfte att få fram en dialog om tillgänglig kollektivtrafik – på riktigt. Aktionerna har varit av lite olika karaktär. Någon gång har vi lappat alla otillgängliga spårvagnar med klistermärken föreställande överkryssade rullstolar. Några gånger har vi varit fler än tillåtet som medvetet gått på en spårvagn. Det kortsiktiga resultatet av dessa ockupationer har varit att spårvagnen stått stilla och skapat störningar i den övriga trafiken. Långsiktigt har vi fått upp frågan i media, skapat tryck på Västtrafik att träffa oss och samtala med oss och mötesplatser där vi nått en ömsesidigt intresse av att lösa problemen för personer med rörelsehinder att använda kollektivtrafiken.

Efter att GIL tog med två av Västtrafiks representanter på en resa med kollektivtrafik från ena sidan stan till den andra, så gick det fort tills beskedet kom om att man sökt möjligheter att ändra reglerna som för inte länge sedan hindrade två eller flera personer i rullstol att resa samtidigt. Sedan 2015 har Västtrafik nya reseregler.

Relaterade poster

Fashion don’ts

Kampanj

I samarbete med en av Sveriges främsta stylister presenterar modevärldens underdogs installationen ”Fashion don’ts” på Nordstans torg i Göteborg den 3-23 februari. Det är en installation som visar upp modevärldens fallgropar, stadens omoderna utformning och omgivningens dömande blickar.

Läs mer

CP-fria zoner

Kampanj

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj 2019 på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom fick en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan nya kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen stod GIL.

Läs mer

Öppet brev till Löfvén, Hallengren & Andersson

Nyhet

Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske? Det är en berättigad fråga eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans, skriver Anders Westgerd, när han ger kritik mot att Regeringen inte sett till att åtgärda problematiken som uppkommit sedan man började tolka domen från 2009 om att assistans ska vara integritetsnära hårt.

Läs mer

CP-fria zoner i Göteborg

Nyhet

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom har en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan klistrats över med kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen står förstås GIL. Vi gillar att med provokativa medel skapa debatt kring frågor som rör funktionsnedsatta. Nu har vi gjort det igen!

Läs mer

Stört Folk & Störd Stark

Nyhet

I maj släpper GIL en folköl och en lager med syfte att förbättra världen. Stört Folk är en uppföljare till den mycket populära och prisbelönta CP-ölen, som lanserades 2013.

Läs mer