Sten is a bully

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.
Människor betraktar en minnesplats på Järntorget.

Bakgrunden till Sten is a bully

Sten är en mobbare som Göteborgs kommun inte gjort något åt för att få bort från gatan. Sten utesluter människor från samhället och orsakar olyckor – hjärnskakning, frakturer och utslagna tänder är bara några av skadorna Sten har åsamkat.

– Jag är på fullt allvar livrädd när jag ska ut på gatstenen, jag har ramlat ur rullstolen flera gånger, säger Anders Westgerd på GIL.

13-årige Kevin Bräutigam var ute på stadsvandring med sin skolklass, men när klassen skulle in i Haga var han tvungen att åka hem.

– När man bygger så att jag och andra i rullstol inte kan komma fram känner jag, vadå är jag inte välkommen här?

I Sverige finns det lagstiftning om tillgänglighet genom Plan- och bygglagen samt en lag som slår fast att otillgänglighet är diskriminering av människor med funktionsnedsättning. Men trots lagarna är många gator inte framkomliga och rentav livsfarliga för människor med funktionsnedsättning. Göteborgs farligaste gator ligger inte i förorterna utan mitt i innerstaden. Ett exempel är stadsdelen Haga, där är gatorna till största delen belagda med gatsten och det finns inga eller dåliga gångstråk för rullstolar.

–  Många menar att stenarna skapar atmosfären, men för mig är det tydligt vilken stämning som man är ute efter: utanförskap, säger Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

Gatsten har orsakat allvarliga olyckor, människor har ramlat ur sina rullstolar, fått hjärnskakning och frakturer. Samtidigt som den utesluter människor från samhället, då vissa inte kan ta sig fram eller får ta långa omvägar.

– Vi mördade Sten för att skapa uppmärksamhet kring frågan om framkomlighet och gatstenar, en fråga som annars inte hade väckt något intresse om den inte var inlindad som ett smaskigt mord, berättar Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

Enkel lösning

Göteborg gör ingenting för att visa, ta ställning och vara den stad som de utger sig för att vara: en jämlik stad, en stad för alla. Men tillgänglighet i stadsrummet måste prioriteras. Lägg breda rader av släta stenar där gatsten finns, skapa plana gångstråk.

Men det finns ju gångstråk – vad käbblar ni om!? Ja, på somliga ställen så ligger det faktiskt gångstråk, problemet är bara att de ofta är belamrade med uteserveringar och blomlådor. Ibland är de för smala. Ofta har man lagt rader med gatsten mellan de plana stenarna. Ofta hamnar då något av rullstolens hjul utanför de plana ytorna, gångstråken mister sin tänkta funktion. Tänk till nu, Göteborg!

Bilder från Göteborg på olika ställen där det ligger gatsten.

Bilder från Göteborg på olika ställen där det ligger gatsten.
Så här ser det ut på stan. Gångstråken får stå tillbaka, liksom de funktionsnedsatta.
Rullstol och släta stenar med gatsten emellan, bredden på hjulen gör att det näppeligen går att köra på det släta.
Det är svårt att köra med alla hjulen på det släta när det ser ut så här.

Mordet på Sten

Eftersom lagarna inte efterföljs och eftersom ingen verkar bry sig om problemet med gatstenen så bestämde GIL sig för att ta saken i egna händer. Den 14 september vaknade Göteborgarna till ett hisnande mord som skett på Järntorget. Sten var mördad. På platsen hade man avlägsnat en sten från markbeläggningen och satt upp gravljus, blommor och lappar med meddelanden till Sten. Folk stannade, tittade. De ringde tidningarna och polisen. Många skrev på Flashback och Facebook. Vad är det som har hänt? Vi frågar oss istället: varför är det inget som hänt?!

– Det var vi som dödade Sten, en inrutad, grå och stenhård typ som gjorde livet svårt för många. Eftersom Göteborgs kommun inte gjorde något så kände vi oss tvungna, erkänner Anders Westgerd.

Minnesplats med nallar, blommor, ljus och handskrivna kort.
Minnesplats för Sten
En samling människor där några av dem betraktar en minnesplats.
Människor som tittar och känner vid minnesplatsen för Sten.

Kampanjen är för att skapa uppmärksamhet kring frågan om gatsten och framkomlighet. Genom att anspela på människors nyfikenhet kring mord ville vi få folk att själva försöka ta reda på vem denna Sten var och hur han utesluter vissa människor från samhället.

– Vi är inte intresserade av att ta bort all gatsten i staden och lägga asfalt, det enda vi vill är att man lägger in bra fungerande gångstråk bland stenen. Så att människor med funktionsnedsättning kan ta del av sin stad. Det finns fördomar om att funktionsnedsatta har mindre förväntningar på livet och mindre intresse av att ta plats i det offentliga rummet. Vi är jävligt trötta på det, säger Anders Westgerd från GIL.

Vittnesmål

Här hittar du några intervjuer med människor på stan. Temat är inte otippat gatsten. Somliga av dem du träffar i intervjuerna använder rullstol till vardags, somliga av dem testar för första gången. Vilka är reaktionerna?
Några reportage i media från Stens dödsdag

20170914 ETC – Minnesplats på Järntorget förbryllar polisen
https://goteborg.etc.se/nyheter/minnesplats-pa-jarntorget-forbryllar-polisen

20170915 ETC – De ligger bakom minnesplats på Järntorget
https://goteborg.etc.se/inrikes/de-ligger-bakom-minnesplats-pa-jarntorget

20170915 Sveriges Radio P4 Göteborg
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6778978

20170915 GP – Därför fanns en minnesplats på Järntorget
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/d%C3%A4rf%C3%B6r-fanns-en-minnesplats-p%C3%A5-j%C3%A4rntorget-1.4636447

Vad hände sen?

Ett par månader efter aktionen på Järntorget träffade vi på GIL Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad! En uppföljning med Nyhus vintern 2017/2018.

Sten is a fucking bully!

Anders Westgerd håller en gatsten med att målat ansikte, ögonen är som kryss och tungan hänger ut.
RIP Sten

Relaterade poster

43 nedslag i media under årets första 10 månader

Nyhet

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under årets första 10 månader har vi gjort 43 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Läs mer

(o)tillgängliga uteserveringar och takbarer i Göteborg

Nyhet

Anders Westgerd har i sommar, tillsammans med Göteborgs-Posten, försökt ta sig upp på stans takbarer och gjort en vandring på stan med ETC för att granska uteserveringar utifrån tillgänglighetsaspekten. Den var det inget vidare med, visade det sig. Att ingenting drabbar den näringsidkare som inte byggt tillgängligt gör det lätt att komma runt lagen eftersom kommunen agerar i ultrarapid. Säsongen hinner ta slut innan processen tagit sig från a till ö. Pia Hermansson, som är bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret, har nu lovat att GIL ska bjudas in inför nästa uteserveringssäsong. I år valde man av outgrundlig avledning att lämna GIL utanför, trots att vi drivit på i denna fråga och gjort egna tillgänglighetskontroller i många år nu.

Läs mer

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer

Retard Beer

Kampanj

De sista flaskorna med CP-öl säljs i dagarna. Samtidigt presenteras uppföljaren: Retard Beer. Retard Beer är en öl som kommenterar ett efterblivet samhälle och som knyter an till frågan om att vi har fulla rättigheter! Dessutom är ölen en perfekt gå-bort-present! Testa och se vilka samtal som vaknar! Finns på bolaget från juli 2017.

Läs mer