Said by retards

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.
En person scrollar på en telefon, sidan som visas är kontot @saidbyretards på Instagram

Vad är Said by retards?

Said by retards är ett sätt att göra folk uppmärksamma på funktionsnedsattas position i samhället. Titta på filmen för en sammanfattning!

Vem är efterbliven egentligen?

I korta filmer på Instagram återger personer med funktionsnedsättningar en inflytelserik persons uttalande. It’s clearly said by retards! Men vem är det egentligen som är retard*? Är det skådespelaren i filmen eller den person som sprider sina skitiga åsikter? @saidbyretards är ett Instagramkonto som vänder på begreppen. Vi uppmuntrar våra följare att tänka efter, och fråga sig: Hur schysst är jag? Vem har rätt att klanka ner på någon annans färg, kön eller funktion?

*engelska för efterbliven

Sämre livsvillkor för den med funktionsnedsättning

Det är känt att personer med funktionsnedsättningar på område efter område har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Detta gäller arbete, inkomst, utbildning, hälsa. Och. Så. Vidare. Visste du att personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre psykisk hälsa än andra, att det inte bedöms vara nedsättningen i sig som primärt skapar ohälsa, att det i många fall är på grund av yttre faktorer. Däribland kränkande ord, normer och miljöer.

Om man har en funktionsnedsättning, så får man inte tillgång till livet på samma sätt som andra. Ibland är defacto funktionsnedsättningen hindret, men ibland är det tillgängligheten, ibland är det politiken, ibland är det folks fördomar. Ibland handlar det om samhällets eller enskilda medmänniskors sätt att exkludera eller anta att människor med funktionsnedsättningar är något annat slags släkte som kan ha andra villkor. Och det faktum att det på något bisarrt vis är okej. Annars hade vi inte befunnit oss här. Fortfarande.

Vad tycker vi om ordet retard?

För oss handlar inte denna kampanj om något ords vara eller icke vara. Men som princip: retard, cp eller mongo används ofta för att beskriva något som är fel eller fungerar dåligt. Det har inget med oss att göra. Vi har inga skyldigheter att fungera på ett visst sätt, det är normer som påstår detta. Vi vill däremot inte bli förknippade med riktiga idioter!

Tips från coachen: Känner du att du behöver sänka någon så gör det utan att det sker på någon annans bekostnad. Lämna oss utanför din skit!

Hur kan jag göra?

Alla kan bidra till ett bättre socialt klimat för ett rättvist samhälle för alla individer. Där var och en kan börja med sig själv, för att sedan hjälpa andra. Vi föreslår följande handlingsplan. Sprid gärna vidare!

 1. Börja med dig själv
  Fråga dig själv: Vad gör jag idag? Hur agerar jag när jag ser eller möter en människa med funktionsnedsättning? Är jag en skön snubbe eller gör jag skillnad redan där?
 2. Stå upp för andra
  Stå upp mot otillgänglighet och dassigt bemötande samt förminskning. Backa andra som vågar stå upp.
 3. Ta snacket!
  Våga prata om funktionsfrågor. Det finns ingen diskrimineringsgrund som det är så tyst om som den som rör funktion! Så ta upp ämnet i skolan, på arbetsplatsen eller i hemma.
 4.  Följ, dela, tagga, gilla
  Uppmärksamma våra frågor exempelvis genom att gå in på Instagram och följ kontot @saidbyretards, det är kul! Vi har en hemsida också.

Said by retards i media

Media har skrivit om kampanjen, här är några exempel på artiklar.

Vice Magazine – Instagramkontot som vill sätta stopp för r-ordet
Nöjesguiden – Så ska GIL sätta stopp för användandet av r-ordet
Nyheter24 – Samhället är efterblivet, inte den som har en funktionsnedsättning
ETC Göteborg – Samhället är efterblivet

And in English

Who are the real retards in the world?

Swedish social activists reclaim their rights with Instagram account @saidbyretards, quoting some of the most stupid things said by powerful people around the world to prove a point. The account is a statement and game changer for equality and civil rights.  Behind the account is GIL – a Swedish organization fighting for people with disabilities, their rights and opportunities to choose their own individual future. Not too much to ask for, huh?

The members of GIL are also the actors in the posts, which makes Said by retards unique and authentic. Don’t get us wrong, the R-word isn’t the main problem! The most retarded thing is society’s holistic approach on disability issues, like the importance of inaccessibility, prejudices and shabby treatment.

Make a statement/change by:

 1. Start with yourself! – How do you see people with disabilities, beyond retard-ness?
 2. Stand up! – ­For others and against inaccessibility, dull treatment and reduction
 3. Let’s talk about it! – Dare to talk about the problem in school, at work, at home etc.

Our webpage: saidbyretards.com

For more: copy and paste the above into Google Translate!

Relaterade poster

Fashion don’ts

Kampanj

I samarbete med en av Sveriges främsta stylister presenterar modevärldens underdogs installationen ”Fashion don’ts” på Nordstans torg i Göteborg den 3-23 februari. Det är en installation som visar upp modevärldens fallgropar, stadens omoderna utformning och omgivningens dömande blickar.

Läs mer

Fuckers who function

Kampanj

Fuckers Who Function är ett initiativ som vill lyfta att en funktionsnedsatt person kan vara lika mångfacetterad som vem som helst. Alla har dåliga sidor, osköna åsikter och brister. Men varje dag hamnar vi i skuggan av vår funktionsvariation. Vi antas vara en generisk grupp, utan personligheter, intressen eller drömmar - att vi alla är snälla, lite dumma och hjälplösa. Detta kallar vi för den fördomsfulla snällheten. 

Läs mer

GIL i designsamarbete

Nyhet

I höst startar arkitektur- och designmuseum, ArkDes, och GIL ett gemensamt projektet: Unikt Publikt. Projekt ska visa att staden kan bli både tillgänglig, inkluderande, intressant och vacker – på samma gång. Fyra designers och fyra personer med funktionsnedsättning kommer tillsammans att arbeta fram nya lösningar för olika offentliga platser i Göteborg.

Läs mer

Årets nio stipendiater är utsedda!

Nyhet

Styrelsen för Stiftelsen till Rolf Bergfors minne har nu efter diskussion och genomgång av inkomna ansökningar utsett nio stipendiater. Vi gratulerar Roberto Petterson, Erik Josefsson, Per-Åke Isaksson, Poja Rahmani, Anita Josefsson, Luciano Pettersson, Lena Ericson, Cecilia Bostrand och Elias Magnusson som får dela på totalt 54 000 kronor!

Läs mer

CP-fria zoner

Kampanj

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj 2019 på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom fick en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan nya kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen stod GIL.

Läs mer