P-boten

Har du också känt i alla fall ett uns av irritation när du sett någon parkera på handikapplatsen utan att där ligger ett tillstånd i rutan? Nu kan du avreagera dig med vår nya gula parkeringsanmärkning! Den ger inga böter men förhoppningsvis ett hjärta i halsgropen, några extra hjärtslag i minuten eller svettringar under ärmarna där den ligger gul, fastklämd under torkarbladet och liknar en böteslapp. Och i bästa fall ger den en tankeställare för den lappade tills när det är dags att parkera nästa gång.

Under maj 2016 lanserade GIL en parkeringsanmärkning och snart blev den en viral succé! Vårt inlägg på Facebook delades friskt med mängder av tummar upp och kommentarer. Inom loppet av dagar hade vi skickat ut tusentals parkeringsanmärkningar till människor runt om i landet som kände att denna lilla gula lapp fyllde just de behov de länge haft! Expressen hörde av sig och ville skriva om vår p-bot och inom kort skrev också Aftonbladet om hur vi ville tala om handikappareringens syfte och mål och att den inte är att se som en förmån utan att den är till för att öka tillgängligheten för personer med rörelsenedsättning.

P-boten i media

Nya gula lappen sätts fast på felparkerade bilar – Expressen

Utdrag ur artikeln:
Anders Westgerd, verksamhetsledare på intresseorganisationen, är själv rullstolsburen och vet hur frustrerande det är när handikappsplatser missbrukas.
– Parkeringsplatserna missbrukas ofta. Det vi har fokuserat på är att individer använder dessa p-platser av ren lathet. Förhoppningsvis blir folk upplysta och ger fan i att missbruka platserna i fortsättningen, säger han.

Lappen som ska skrämma felparkerare – Aftonbladet

Utdrag ur artikeln:
Enligt honom har det funnits ett behov av den här typen av lappar då det är ett stort problem med folk som flerparkerar.

– Många ställer sig fel av lathet och lättja.
Han menar att folk inte förstår hur det här kan påverka vardagen för de som verkligen behöver parkeringsplatsen.
– Det kan vara avgörande för om man kan delta i en aktivitet. Man kan inte se ett parkeringstillstånd som ett privilegie, det här handlar om att göra samhället tillgängligt för alla.

Beställ en parkeringsanmärkning

Vi skickar ut ex av vår parkeringsanmärkning kostnadsfritt (maila kontor@gil.se), det går också bra att hämta några på något av våra kontor när du är på besök. Ta gärna en bild när du lappat och skicka den till caroline@gil.se!

Texten på anmärkningen

Hoppla! Det verkar som om du har parkerat där du inte borde. Att parkera på en plats för rörelsehindrade, men inte uppvisa giltigt p-tillstånd, kostar den lata/bekväma/ouppmärksamma ca 1000 kronor i böter.

En felparkering som din kan innebära mycket besvär för personer med rörelsehinder – ja även om du bara ska göra ett kort ärende! Det kanske jag också skulle! Både den här rutans placering och storlek kan vara det som avgör om jag alls kan utföra aktiviteten jag är här för. Så, lägg fram ditt tillstånd nästa gång eller var en schysst en och låt platserna för rörelsehindrade vara till dem som verkligen behöver dem!

På parkeringsplats som är skyltad med handikappsymbol måste man ha ett särskilt tillstånd: EU Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet ska vara placerat innanför bilens framruta och vara fullt läsbart utifrån. Tillståndet är personligt. Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Relaterade poster

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer

Lektion: Funktion

Kampanj

I skolan, politiken och samhället i stort pågår arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Man problematiserar och diskuterar allt från hudfärg, ursprung, religion och etnicitet till genus och jämställdhet samt sexualitet och läggning. Men en sak upplever vi hamnar i skymundan - frågorna om funktion. Det tycker vi det är dags att ändra på. Därför erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg med omnejd. Lektion: Funktion!

Läs mer

GIL på den offentliga arenan 2017

Nyhet

Under året 2017 syntes GIL i 20-talet olika medieinslag, samt opinionsbildat, informerat, debatterat; påverkat, samtalat och diskuterat i så där en 40 andra sammanhang totalt. Nedan ett litet axplock.

Läs mer

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer