Normaldemokraterna

Öppna kampanjsite
2014 fick Göteborgspolitiken ett nytt parti. Normaldemokraterna. Ett parti som startats på GIL:s initiativ och vars mål är att göra funktionsvariationer till en prioriterad fråga i politiken. Funktion måste in i varje diskussion!

Normaldemokraterna är GIL:s partipolitiska initiativ. Normaldemokraterna lanserades under våren 2014 och ställde upp i valet till kommunfullmäktige i Göteborg i valet 2014.

Normaldemokraterna vill göra funktionsvariationer till en permanent och prioriterad valfråga i de befintliga partiernas agenda. Först och främst för att de 1.8 miljoner svenskar som lever med någon form av funktionsnedsättning förtjänar mer än att missas helt eller att politiken bara generera tomma fraser och floskler. Uppfattningen att funktionsfrågor bara angår några få är helt fel. Alla berörs när man bygger samhällen som stänger ute och diskriminerar människor. I förlängningen handlar det om på vilken värdegrund vi vill bygga vårt land. Vill vi sätta en prislapp på allas lika värde och driva en politik där medborgare ses som en belastning, eller skapa ett samhälle som ser varje individ som en resurs och arbetar för att alla skall kunna maximera sin potential? I våra ögon är valet enkelt.

Normaldemokraternas kampanjfilm:

Karriär-Kraft gjorde en film med Anders Westgerd om Normaldemokraterna:

Rösta på Normaldemokraterna?

Normaldemokraterna fick 315 röster i valet till Kommunfullmäktige i Göteborg 2014. Just nu är partiet vilande i avvaktan på nästa val då engagerade i partiet får avgöra vilken fortsättning som följer.

Aktioner under valrörelsen 2014

Valstuga med CP-parkour

Normaldemokraterna har varit ute på stan och kört en blandning av valstuga och CP-parkour. Enligt Wikipedia är Parkour en träningsmetod där utövaren behandlar gaturummet som en hinderbana och utnyttjar en rad olika tekniker för att forcera hinder i omgivningen. Den innehåller även övningar för att testa fysisk och mental styrka. En beskrivning som lika gärna skulle kunna appliceras på vardagen för dem som lever med ett funktionshinder.

CP-parkour är en möjlighet för folk på stan att testa hur det är att köra rullstol i stadsmiljö. De har helt enkelt fått testa på hur kullersten känns under hjulen och att ta sig upp för små nivåskillnader i storleksordningen normal tröskel eller trottoarkant. Det har varit väldigt roligt och lärorikt, både för oss som bemannat valstugan, men också för alla dem som har testat på CP-parkour.

Vi har också delat ut flyers, satt upp affischer och talat om funktionsfrågor och hur de nästan helt saknas som en naturlig och självklar del av politiken idag.

cp-parkour

Tillgänglighets-testat av Normaldemokraterna #cpcity

Det är normalt att alla som bor i en stad har rätt till det offentliga rummet. Att kunna ta del av allt vad staden har att erbjuda i form av nöjen, service och handel ska inte vara ett privilegium förbehållet några få. Men dessvärre ser verkligheten inte ut så. Personer med funktionsnedsättning exkluderas ofta. Därför vill Normaldemokraterna nu synliggöra diskrimineringen genom kampanjen #cpcity. Du kan hjälpa till!

Med våra stickers och foton uppmärksammar vi omgivningen på att samhället, kulturarv, scener, skolor, badplatser, caféer, butiker, lekplatser, fågelkvitter och öppna landskap tillhör alla. Fota, tagga, gilla och dela! Ladda upp ditt foto på Instagram eller Twitter och tagga inlägget med #cpcity. Ange också en plats på Instagram vid ”Namnge platsen” så dyker det upp en symbol med en överstruken rullstol på kartan som ligger på www.normaldemokraterna.se/cp-city.

Anders o västteafik på tur i Gbg

Vad gjorde vi mer under valrörelsen 2014?

Annat som vi har gjort under valrörelsen är att delta under Almedalsveckan, då med tillgänglighetskampanjen #cpcity, premiär för CP-parkouren, årets fest och en mobil valstuga samt otaliga samtal, resonemang och närvaro. Vi har också medverkat under Kulturkalaset, där vi bjöd allmänheten att testa CP-parkour. Se gärna Funkteks test av världens största extremsport. Vi har medverkat i paneldiskussioner, skrivit debattinlägg och medverkat i olika arrangemang som vuxenskolor och studieförbund anordnat med mera, med mera.

Normaldemokraternas hemsida

Relaterade poster

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Summa summarum 2018: GIL gjorde totalt 47 mediala nedslag

Nyhet

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under hela året 2018 gjorde vi totalt 47 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Läs mer

Anders Westgerd krönika : Visst är livet underbart

Blogg

Ena stunden CP, mongo, efterbliven, andra stunden hyllad inspirationskälla och superhjälte. Kasten är tvära. Det gäller att hänga med. Inte sällan ses vi med funktionsnedsättningar som lite korkade och i behov av omsorg.

Läs mer

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer