Marschen

Marschen för tillgänglighet är en organisation som 2003-2012 syftat till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Otillgänglighet är diskriminering

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Under 10 år har GIL arrangerat Marschen för tillgänglighet i Göteborg. Marschen var en nationell aktion som genomfördes samtidigt i 25 orter i landet med enda syfte att få en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Marschen för tillgänglighet genomfördes för sista gången lördagen den 26 maj 2012. Några dagar senare kom beskedet från Arbetsmarknadsutskottet att ett beslut tagits om att överlåta åt regering och riksdag att skyndsamt formulera ett lagförslag utifrån grunden att otillgänglighet är diskriminering.

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Lagen är långt ifrån allt man kan önska sig, den innehåller många undantag som gör att flertalet restauranger och butiker inte behöver göra något åt sina enkelt avhjälpta hinder.

Den nya lagen gäller inte

  • vid tillhandahållande av bostäder
  • för företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster (däremot omfattas till exempel vårdföretag med färre än tio anställda, se stycket nedan.)
  • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket
  • när en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.

Således finns det mycket kvar att göra på tillgänglighetsfronten och GIL arbetar ännu för full delaktighet.

Så här såg det ut på marschen den 26 maj 2012

Tack alla ni som över åren ställt upp och markerat vad som behövs i vårt samhälle!

Relaterade poster

Fashion don’ts

Kampanj

I samarbete med en av Sveriges främsta stylister presenterar modevärldens underdogs installationen ”Fashion don’ts” på Nordstans torg i Göteborg den 3-23 februari. Det är en installation som visar upp modevärldens fallgropar, stadens omoderna utformning och omgivningens dömande blickar.

Läs mer

CP-fria zoner

Kampanj

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj 2019 på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom fick en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan nya kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen stod GIL.

Läs mer

Öppet brev till Löfvén, Hallengren & Andersson

Nyhet

Står ni politiker i talarstolen i riksdagen i strumplästen kanske? Det är en berättigad fråga eftersom hjälp att klä av och på ytterkläder inte anses vara ett grundläggande behov och därmed inte ger rätt till assistans, skriver Anders Westgerd, när han ger kritik mot att Regeringen inte sett till att åtgärda problematiken som uppkommit sedan man började tolka domen från 2009 om att assistans ska vara integritetsnära hårt.

Läs mer

CP-fria zoner i Göteborg

Nyhet

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom har en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan klistrats över med kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen står förstås GIL. Vi gillar att med provokativa medel skapa debatt kring frågor som rör funktionsnedsatta. Nu har vi gjort det igen!

Läs mer

Stört Folk & Störd Stark

Nyhet

I maj släpper GIL en folköl och en lager med syfte att förbättra världen. Stört Folk är en uppföljare till den mycket populära och prisbelönta CP-ölen, som lanserades 2013.

Läs mer