Marschen

Marschen för tillgänglighet är en organisation som 2003-2012 syftat till att införa en svensk lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Otillgänglighet är diskriminering

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktionsnedsättning utestängs från samhället. Under 10 år har GIL arrangerat Marschen för tillgänglighet i Göteborg. Marschen var en nationell aktion som genomfördes samtidigt i 25 orter i landet med enda syfte att få en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Marschen för tillgänglighet genomfördes för sista gången lördagen den 26 maj 2012. Några dagar senare kom beskedet från Arbetsmarknadsutskottet att ett beslut tagits om att överlåta åt regering och riksdag att skyndsamt formulera ett lagförslag utifrån grunden att otillgänglighet är diskriminering.

Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Lagen är långt ifrån allt man kan önska sig, den innehåller många undantag som gör att flertalet restauranger och butiker inte behöver göra något åt sina enkelt avhjälpta hinder.

Den nya lagen gäller inte

  • vid tillhandahållande av bostäder
  • för företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster (däremot omfattas till exempel vårdföretag med färre än tio anställda, se stycket nedan.)
  • om det vid handel med varor och tjänster krävs åtgärder utöver de krav som finns i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket
  • när en person på eget initiativ gör en förfrågan om arbete.

Således finns det mycket kvar att göra på tillgänglighetsfronten och GIL arbetar ännu för full delaktighet.

Så här såg det ut på marschen den 26 maj 2012

Tack alla ni som över åren ställt upp och markerat vad som behövs i vårt samhälle!

Relaterade poster

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Summa summarum 2018: GIL gjorde totalt 47 mediala nedslag

Nyhet

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under hela året 2018 gjorde vi totalt 47 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Läs mer

Anders Westgerd krönika : Visst är livet underbart

Blogg

Ena stunden CP, mongo, efterbliven, andra stunden hyllad inspirationskälla och superhjälte. Kasten är tvära. Det gäller att hänga med. Inte sällan ses vi med funktionsnedsättningar som lite korkade och i behov av omsorg.

Läs mer

Said by retards

Kampanj

Go down for English ↓
De flesta instämmer i att vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda och respekterar varandra. Det är därför riktigt efterblivet att människor med funktionsnedsättning ofta undantas från möjligheten att leva som andra på grund av exempelvis otillgänglighet, fördomar, sjaskigt bemötande och fördomsfull snällhet. Det vill vi snacka om i vår senaste kampanj Said by retards.

Läs mer