Lektion: Funktion

I skolan, politiken och samhället i stort pågår arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Man problematiserar och diskuterar allt från hudfärg, ursprung, religion och etnicitet till genus och jämställdhet samt sexualitet och läggning. Men en sak upplever vi hamnar i skymundan - frågorna om funktion. Det tycker vi det är dags att ändra på. Därför erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg med omnejd. Lektion: Funktion!

Föreläsningsturné i gymnasieskolan 2018/2019

Under 2018/2019 genomför Anders Westgerd och Tobias Svensson en föreläsningsturné på gymnasieskolor i Göteborg med omnejd. Föreläsningen är kostnadsfri och föreslås ta 75-90 minuter i anspråk, men anpassas efter skolans verksamhet. Temat är tillgänglighet och bemötande utifrån funktion.

Föreläsningen innehåller allt från en analys av läget för personer med funktionsnedsättning generellt, till självupplevda erfarenheter, kluriga frågeställningar, korta filmer och övningar för eleverna. Det finns också tid för frågor och samtal mellan föreläsare och elever. Målet med föreläsningen är att belysa ämnena funktion och funkofobi. Förhoppningsvis kan vi tillsammans spräcka en och annan fördom och nå en konklusion om att: Du och jag. Vi har rätt till samma saker.

Föreläsare som vet vad de snackar om

Anders Westgerd, 44, har en förvärvad ryggmärgsskada och sitter i rullstol sedan han var 20 år. Anders är förälder, samlar på unika skor och är verksamhetsledare på GIL, ett Göteborgsföretag med 2000 anställda. Han har gjort sig känd genom att med provokation och humor ta frågorna om funktion, tillgänglighet och bemötande till ytan.

Tobias Svensson, 31, har många års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Detta efter arbete på särskola samt som stödassistent på ett boende, personlig assistent och coach på ett assistanskooperativ. På fritiden är han tränare för fotbollslaget Grunden Bois.

Några referenser

”Anders Westgerd är en lysande talare, på ett rakt sätt berättar han om sin egen bakgrund och hur en olycka förändrade hans liv. Anders suddar bort offerstämpeln från människor med funktionsnedsättningar. Vi har använt föreläsningen i Psykologi där vi talar identitet och kriser men fungerar också för att tala om människovärde, demokrati och välfärd. Jag önskar att så många elever som möjligt får höra Anders. Lägg gärna till lite tid för frågor och diskussion.”
Annika Buregård Eklund, lärare i bl a Samhällskunskap, Psykologi, Sociologi, Schillerska gymnasiet

”Berörande och uppväckande! Anders Westgerds beskrivning av sitt liv från att ha varit en vanlig kille till att vara rullstolsburen ger ett perspektiv på livet och hur snabbt en förändring kan ske. Anders får publiken att förstå den problematik som personer med funktionsnedsättning möter varje dag. Han belyser exempelvis de fördomar många människor har. Han river många tankemönster! Anders Westgerd är en mycket god föreläsare, fångar sin publik, han får alla att känna. Föreläsningen passar generellt inom alla ämnen i gymnasieskolan/folkhögskolans som berör värdegrundsfrågor. Specifika ämnesområden som föreläsningar passar till är samhälls-, skol-, och vård-/hälsoämnen.”
Ann Simmeborn Fleischer, universitetslektor, Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet

Ur innehållet

Föreläsningens innehåll anpassar sig efter åhörarna men här är några frågor och företeelser som vi snackar om:

  • En dag i skidbacken för drygt 20 år sedan så skadade sig Anders Westgerd, inte bara ryggen knäcktes, han blev också stukad i sin roll som människa. Hur går man vidare när ”det värsta som kan hända” händer dig själv?
  • Anders uppfattning efter olyckan, baserat på samhällets normer, var att den nya situationen skulle göra hans liv till ett sämre liv. Som person med funktionsnedsättning så är man inte ansedd som en fullvärdig medborgare. Vilken väg har Anders och Tobias själva vandrat med sina fördomar om människor med funktionsnedsättningar?
  • 70-90 % av stadsmiljöer i Sverige är otillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Det finns lagar som reglerar tillgängligheten, men det är idag helt sanktionerat att låta bli att följa dem. Vad gör det med en människas självbild? Hur växer man i en sådan omgivning?
  • En undersökning genomförd 2017 gav positiva tidningsrubriker, så som ”7 av 10 svenskar kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning”. Detta ger automatiskt att 3 av 10 av de tillfrågade inte kan tänka sig det. Skulle motsvarande resonemang få förekomma i något annat sammanhang? Varför fungerar det när det handlar om funktion?
  • En undersökning har gjorts där barn fått titta på bilder på barn med funktionsnedsättningar. Man kom i studien fram till att alla barnen genomgående var av uppfattningen att det var synd om en person med funktionsnedsättning. Tycker Anders synd om sig själv? Tycker Tobias synd om Anders? Bör man tycka synd om människor med funktionsnedsättning?

Läroplanen i gymnasieskolan

Läroplanen innehåller en massa stöd för att ta upp frågor om funktion, men våra erfarenheter säger att det ändå inte sker i någon särskild utsträckning. Nu kan du se till att ni kommer en bra bit på vägen!

”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”

Boka en föreläsning / frågor

Kontakta Anders Westgerd på anders@gil.se eller 031-63 21 94.

Relaterade poster

HSO efterlyser berättelser om ojämlikhet

Nyhet

Har du erfarenheter och upplevelser av ojämlikhet på grund av funktionsnedsättning? Lever du i Göteborg? Har du en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Vill du dela med dig av dina upplevelser av ojämlikhet? Eller har du idéer om hur staden kan bli mer jämlik?

Läs mer

Sten is a bully ger ringar på vattnet

Nyhet

Torsdagen den 25 november hade GIL besök av Johan Nyhus (S), som är kommunalråd och ordförande i Trafiknämnden. Med sig hade han stadssekreterare Ruben Malmström. Mötet var ett resultat av aktionen "Sten is a bully" som GIL genomförde under september. Det var Johan Nyhus själv som initierade samtal med GIL när han uppmärksammade kampanjen. Mötet handlade förstås om tillgänglighet till stadsrummet, med sten i fokus. Det är av erfarenhet lätt att det blir bra snack men inga resultat i sådana här sammanhang men Johan uppvisade engagemang och på GIL hoppas vi att Sten is a bully faktiskt var startskottet på mera verkstad på gator och torg i Göteborgs Stad!

Läs mer

Sten is a bully

Kampanj

Torsdagen den 14 september 2017 vaknade Göteborg till den obehagliga känslan av att något inte stod rätt till. På Järntorget möttes människor på väg till jobb och vardag av en minnesplats. Blommor, nallar, ljus och handskrivna lappar, tillägnade den mördade – Sten.

Läs mer