Lektion: Funktion

I skolan, politiken och samhället i stort pågår arbete utifrån diskrimineringsgrunderna. Man problematiserar och diskuterar allt från hudfärg, ursprung, religion och etnicitet till genus och jämställdhet samt sexualitet och läggning. Men en sak upplever vi hamnar i skymundan - frågorna om funktion. Det tycker vi det är dags att ändra på. Därför erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg med omnejd. Lektion: Funktion!

Föreläsningsturné i gymnasieskolan 2018/2019

Under 2018/2019 genomför Anders Westgerd och Tobias Svensson en föreläsningsturné på gymnasieskolor i Göteborg med omnejd. Föreläsningen är kostnadsfri och föreslås ta 75-90 minuter i anspråk, men anpassas efter skolans verksamhet. Temat är tillgänglighet och bemötande utifrån funktion.

Föreläsningen innehåller allt från en analys av läget för personer med funktionsnedsättning generellt, till självupplevda erfarenheter, kluriga frågeställningar, korta filmer och övningar för eleverna. Det finns också tid för frågor och samtal mellan föreläsare och elever. Målet med föreläsningen är att belysa ämnena funktion och funkofobi. Förhoppningsvis kan vi tillsammans spräcka en och annan fördom och nå en konklusion om att: Du och jag. Vi har rätt till samma saker.

Föreläsare som vet vad de snackar om

Anders Westgerd, 44, har en förvärvad ryggmärgsskada och sitter i rullstol sedan han var 20 år. Anders är förälder, samlar på unika skor och är verksamhetsledare på GIL, ett Göteborgsföretag med 2000 anställda. Han har gjort sig känd genom att med provokation och humor ta frågorna om funktion, tillgänglighet och bemötande till ytan.

Tobias Svensson, 31, har många års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Detta efter arbete på särskola samt som stödassistent på ett boende, personlig assistent och coach på ett assistanskooperativ. På fritiden är han tränare för fotbollslaget Grunden Bois.

Några referenser

”Anders Westgerd är en lysande talare, på ett rakt sätt berättar han om sin egen bakgrund och hur en olycka förändrade hans liv. Anders suddar bort offerstämpeln från människor med funktionsnedsättningar. Vi har använt föreläsningen i Psykologi där vi talar identitet och kriser men fungerar också för att tala om människovärde, demokrati och välfärd. Jag önskar att så många elever som möjligt får höra Anders. Lägg gärna till lite tid för frågor och diskussion.”
Annika Buregård Eklund, lärare i bl a Samhällskunskap, Psykologi, Sociologi, Schillerska gymnasiet

”Berörande och uppväckande! Anders Westgerds beskrivning av sitt liv från att ha varit en vanlig kille till att vara rullstolsburen ger ett perspektiv på livet och hur snabbt en förändring kan ske. Anders får publiken att förstå den problematik som personer med funktionsnedsättning möter varje dag. Han belyser exempelvis de fördomar många människor har. Han river många tankemönster! Anders Westgerd är en mycket god föreläsare, fångar sin publik, han får alla att känna. Föreläsningen passar generellt inom alla ämnen i gymnasieskolan/folkhögskolans som berör värdegrundsfrågor. Specifika ämnesområden som föreläsningar passar till är samhälls-, skol-, och vård-/hälsoämnen.”
Ann Simmeborn Fleischer, universitetslektor, Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs Universitet

Ur innehållet

Föreläsningens innehåll anpassar sig efter åhörarna men här är några frågor och företeelser som vi snackar om:

  • En dag i skidbacken för drygt 20 år sedan så skadade sig Anders Westgerd, inte bara ryggen knäcktes, han blev också stukad i sin roll som människa. Hur går man vidare när ”det värsta som kan hända” händer dig själv?
  • Anders uppfattning efter olyckan, baserat på samhällets normer, var att den nya situationen skulle göra hans liv till ett sämre liv. Som person med funktionsnedsättning så är man inte ansedd som en fullvärdig medborgare. Vilken väg har Anders och Tobias själva vandrat med sina fördomar om människor med funktionsnedsättningar?
  • 70-90 % av stadsmiljöer i Sverige är otillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Det finns lagar som reglerar tillgängligheten, men det är idag helt sanktionerat att låta bli att följa dem. Vad gör det med en människas självbild? Hur växer man i en sådan omgivning?
  • En undersökning genomförd 2017 gav positiva tidningsrubriker, så som ”7 av 10 svenskar kan tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en funktionsnedsättning”. Detta ger automatiskt att 3 av 10 av de tillfrågade inte kan tänka sig det. Skulle motsvarande resonemang få förekomma i något annat sammanhang? Varför fungerar det när det handlar om funktion?
  • En undersökning har gjorts där barn fått titta på bilder på barn med funktionsnedsättningar. Man kom i studien fram till att alla barnen genomgående var av uppfattningen att det var synd om en person med funktionsnedsättning. Tycker Anders synd om sig själv? Tycker Tobias synd om Anders? Bör man tycka synd om människor med funktionsnedsättning?

Läroplanen i gymnasieskolan

Läroplanen innehåller en massa stöd för att ta upp frågor om funktion, men våra erfarenheter säger att det ändå inte sker i någon särskild utsträckning. Nu kan du se till att ni kommer en bra bit på vägen!

”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.”

Boka en föreläsning / frågor

Kontakta Anders Westgerd på anders@gil.se eller 031-63 21 94.

Relaterade poster

Rör inte min assistans!

Nyhet

Den 3 december var det Internationella Funktionshinderdagen. Då anordnas en rikstäckande manifestation för LSS och den personliga assistansen. I Göteborg samlades vi på Järntorget för att visa motstånd mot nedskärningar och hårdare tolkningar av lagen.

Läs mer

Summa summarum 2018: GIL gjorde totalt 47 mediala nedslag

Nyhet

Många oroar sig dagligen för hur LSS och den personliga assistansen ska utvecklas. I GIL driver vi ett flerhövdat engagerat påverkansarbete, bland gräsrötter, makthavare och vanligt folk på stan. Allt i syfte att jämlikhet och medinflytande ska stå högt på den samhälleliga agendan. Under hela året 2018 gjorde vi totalt 47 mediala nedslag, nationellt och internationellt. Du hittar dem alla längre ner i texten.

Läs mer

(o)tillgängliga uteserveringar och takbarer i Göteborg

Nyhet

Anders Westgerd har i sommar, tillsammans med Göteborgs-Posten, försökt ta sig upp på stans takbarer och gjort en vandring på stan med ETC för att granska uteserveringar utifrån tillgänglighetsaspekten. Den var det inget vidare med, visade det sig. Att ingenting drabbar den näringsidkare som inte byggt tillgängligt gör det lätt att komma runt lagen eftersom kommunen agerar i ultrarapid. Säsongen hinner ta slut innan processen tagit sig från a till ö. Pia Hermansson, som är bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret, har nu lovat att GIL ska bjudas in inför nästa uteserveringssäsong. I år valde man av outgrundlig avledning att lämna GIL utanför, trots att vi drivit på i denna fråga och gjort egna tillgänglighetskontroller i många år nu.

Läs mer

Anders Westgerd krönika : Visst är livet underbart

Blogg

Ena stunden CP, mongo, efterbliven, andra stunden hyllad inspirationskälla och superhjälte. Kasten är tvära. Det gäller att hänga med. Inte sällan ses vi med funktionsnedsättningar som lite korkade och i behov av omsorg.

Läs mer