Alla ska fram – summer edition

Att kunna ta sig fram, in, ut, upp och ner överallt är en självklarhet för alla. Men inte för den som sitter i rullstol. Som ett led i att förbättra tillgängligheten arbetar GIL med projektet ”Alla ska fram”. Bakgrunden till GIL:s projekt var den nationella handlingsplan för handikappspolitiken som antogs av politikerna redan år 2000. I den sades det att enkelt åtgärdade hinder för tillgänglighet skulle vara eliminerade vid utgången av år 2010. Målet missade man, ännu är enkelt avhjälpta hinder något man som rullstolsburen stöter på ideligen. Ambitionen om att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas talar ingen längre om, men vi arbetar envist på för ökad tillgänglighet i Göteborg och för att få media att uppmärksamma problematiken att personer utesluts ur gemenskap och delaktighet. Göteborgs stad målar hela staden i regnbågens härliga färger och representerar med rätta i West Pride, men när det kommer till funktionsfrågor så duckar man. Under åren då vi arrangerade Marschen för tillgänglighet saknades allt från politiskt intresse till mediabevakning. Frågan är: Är det vårt ansvar som individer att se till att Göteborgs stad blir tillgänglig? Svaret är nej, därför söker vi nu samma engagemang i funktionsfrågor som visas upp i HBTQ-frågor. Det handlar likafullt om mänskliga rättigheter. Några år har vi ägnat åt oss uteserveringar, en sammanställning av arbetet hittar du här.
Södra Liden, en otillgänglig uteservering

Bakgrund till Alla ska fram

Bakgrunden till GIL:s projekt var den nationella handlingsplan för handikappspolitiken som antogs av politikerna redan år 2000. I den sades det att enkelt åtgärdade hinder för tillgänglighet skulle vara eliminerade vid utgången av år 2010. Målet missade man, ännu är enkelt avhjälpta hinder något man som rullstolsburen stöter på ideligen. Ambitionen om att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas talar ingen längre om, men vi arbetar envist på för ökad tillgänglighet i Göteborg och för att få media att uppmärksamma problematiken att personer utesluts ur gemenskap och delaktighet. Göteborgs stad målar hela staden i regnbågens härliga färger och representerar med rätta i West Pride, men när det kommer till funktionsfrågor så duckar man. Under åren då vi arrangerade Marschen för tillgänglighet saknades allt från politiskt intresse till mediabevakning. Frågan är: Är det vårt ansvar som individer att se till att Göteborgs stad blir tillgänglig? Svaret är nej, därför söker vi nu samma engagemang i funktionsfrågor som visas upp i HBTQ-frågor. Det handlar likafullt om mänskliga rättigheter.

2014/2015 – Uteserveringar granskas

2014 skiftar Alla ska fram fokus från att tidigare ha uppmärksammat tillgänglighetsbrister vid butiker och restauranger och vi påbörjar vad som visar sig ska bli en följetong om tillgänglighet till uteserveringar.

Uteserveringar hör sommaren till. De flesta har inga problem alls att föreställa sig själva lapandes sol med en svalkande dricka av valfri sort inom räckhåll. Men för alla ser staden inte ut så, GIL:s inventering av uppbyggda uteserveringar visar att på 75 % av uteserveringarna är inte rörelsehindrade välkomna. GIL:s avsikt med uteserveringsinventeringen är att visa hur situationen faktiskt ser ut för personer med rörelsehinder samt öppna ögonen på krögare och få tillstånd en förändring.

Uteserveringar byggs upp varje år och inte får byggas otillgängliga. Att tre fjärdedelar av serveringarna stänger ute personer med rörelsehinder kan antas bero på flera saker, så som okunskap om vilka krav som ställs på uteserveringarnas utformning samt en oförståelse för vad mindre nivåskillnader och steg skapar för klyftor mellan människor. Man kan också anta att situationen ser ut som den gör på grund av fördomar ställda mot personer med funktionsnedsättningar.

–    Många räknar med att vi inte vill gå ut, att vi hellre sitter hemma och tittar på ”Ett päron till farsa”. Att vi inte kan eller får dricka alkohol. Att vi inte har vänner och familjer som vi vill fira sommar med. Ofta talar man om att vi har särskilda behov, men jag menar att vi framförallt har normala behov, säger  Anders Westgerd.

I början av hösten 2015 hade vi besök av Hasse Angerfors, Sverker Andersson, Mats Andersson och Björn Johansson från Trafikkontoret med anledning av vår kritik gällande uteserveringarnas bristande tillgänglighet. De kände sig också rätt handfallna när de stötte på röster som ”men då kan de väl gå någon annanstans då..” syftande på personer i rullstol när de besökte restauranger för att påtala dess brister för personer med funktionsnedsättning.

Tyvärr sitter Trafikkontoret i lite av en rävsax mellan polisen och stadsbyggnadskontoret och det finns dessvärre inte mycket muskler att ta till vad gäller förbud och tillstånd. Det vet krögarna om och därav är viljan att följa reglerna liten mot obefintlig. Tillsammans tar vi fram en skrivelse att kommunicera vid de 650 kommande ansökningarna gällande uteserveringar för 2016.

2015 publicerades bland annat detta som resultat av vårt arbete:

”Rörelsehindrade inte välkomna …” i Göteborgs Fria,
”Göteborgskrogar fortsatt otillgängliga” i GP,
samt artikeln ”Krogarna struntar i tillgänglighet” i GP och
Epoch Times som intervjuar Anders under rubriken ”Sverige brister i tillgänglighet”.

2016 – Få förbättringar bland uteserveringar trots påtryckningar

De senaste två åren har 46 uteserveringar i Göteborg anmälts för bristande tillgänglighet, när vi inventerar uteserveringarna 2016 verkar bara var sjunde (14 procent) har rättat till bristerna. Att anmäla ställen för bristande tillgänglighet förefaller fruktlöst. Polisen och kommunen delar ut tillstånd alldeles för lättvindigt och är dåliga på att se till att lagen efterföljs.

Det finns dålig kunskap om vilka krav som ställs på uteserveringarnas utformning samt en oförståelse för vad mindre nivåskillnader och steg skapar för klyftor mellan människor. Många krögare menar att mindre höjdskillnader inte är ett problem, att de brukar hjälpa till och bära in sina gäster. Men de flesta, oavsett om de är gående eller rullande personer, vill inte lyftas in eller upp när de ska dricka en bärs eller ta en kaffe.

–    Uteserveringar ska vara tillgängliga: det finns inga om, inga men. Vi kommer att anmäla alla ställen som inte uppfyller kraven på tillgänglighet, även om det borde vara kommunens uppgift och inte vår, att se till att lagen efterföljs, säger Anders Westgerd.

2017 – Ingen krögare har tvingats förbättra tillgängligheten ännu

2017 inventerar vi troget restauranger i Göteborg. Av de drygt 40 ställen som vi anmält hittills har ingen beretts vite eller tvingats justera sin uteservering, utan kan årligen repetera tidigare års koncept med otillgänglighet. Dock verkar något fler ställen tagit till sig informationen om kraven på tillgänglighet, men många gånger är lösningarna dåliga och det blir inte tillgängligt i praktiken. För brant, för hög kant upp till själva rampen, ingenstans att ”landa” och så vidare.

Vi går tillsammans med P4 Göteborg:s reporter på Långgatorna och kan gemensamt konstatera att 7 av 10 uteserveringar inte fungerar om man sitter i rullstol. I P4 Göteborgs studio möter vi byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson. Hon uttryckte att det är supertråkigt att rullstolsburna nekas tillträde till så många ställen. Emmali Jansson påtalade vidare att Göteborgs stad tagit fram en app tänkt att användas för att stadens invånare enklare ska kunna anmäla otillgänglighet.

2017 publicerades bland annat detta som resultat av vårt arbete:

P4 Göteborg  – Dålig tillgänglighet på uteserveringarna – 20170618
ETC Debatt – Ingen av 46 anmälda har utkrävts på ansvar – 20170710
SVT Debatt – Har anmält 46 otillgängliga uteserveringar – inget händer – 20170715
Aftonbladet – Göteborg struntar i olagliga uteserveringar – 20170716

Appen Wheelmap

Finns det några anpassade restauranger, kaféer eller nattklubbar i närheten? Vilka museer och bibliotek är tillgängliga för rörelsehindrade och vilka är inte det? Med Wheelmap kan användare hitta, lägga till och ändra tillgängliga och icke tillgängliga platser på en virtuell karta. Med hjälp av sökfunktionen kan du även hitta platser över hela världen – till exempel när du ska ut och resa.

Wheelmap är baserat på OpenStreetMap och fungerar på samma sätt som Wikipedia – alla kan bidra till att förbättra den samlade informationen. För att hitta platser och uppdatera tillgängligheten på en existerande plats behöver du inte registrera dig. Om du vill lägga in tillgängligheten för en ny plats eller kunna ladda upp foton så behöver du ha ett konto på wheelmap.org. Klicka på Logga in och följ instruktionerna.

Klicka på länkarna för att hämta din app:
Wheelmap för Android
Wheelmap för iPhone

Även om det är lätt att komma igång – man behöver bara Appen – så kan det ändå uppstå lite frågor. Och efter ett litet tag är man kanske redo att använda sig av fler funktioner som t ex att lägga upp bilder – då kan det vara bra att få lite vägledning. Staffan Brodén, medlem i GIL, har därför gjort en fin illustrerad lathund som du kan läsa och ladda ner här.

Ett skärmklipp från Wheelmap, visar en karta över Göteborg. Där finns ikoner, några är röda, några är gröna, de flesta är grå.
Ett skärmklipp från Wheelmap. Låt oss färgmarkera de grå ikonerna!

Appen Anmäl hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan? Nu kan du anmäla hinder i den offentliga miljön via appen Anmäl hinder. Alla göteborgare kan nu hjälpa staden att identifiera bristande tillgänglighet. Med appen kan hindret anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det. Man behöver inte registrera sig för att använda appen och man kan anmäla hinder anonymt

Först markerar du som anmäler vilket typ av hinder det handlar om. Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan, bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran. Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras.

Klicka på länkarna för att hämta din app:
Anmäl hinder för Android
Anmäl hinder för iPhone

Relaterade poster

Fashion don’ts

Kampanj

I samarbete med en av Sveriges främsta stylister presenterar modevärldens underdogs installationen ”Fashion don’ts” på Nordstans torg i Göteborg den 3-23 februari. Det är en installation som visar upp modevärldens fallgropar, stadens omoderna utformning och omgivningens dömande blickar.

Läs mer

Fuckers who function

Kampanj

Fuckers Who Function är ett initiativ som vill lyfta att en funktionsnedsatt person kan vara lika mångfacetterad som vem som helst. Alla har dåliga sidor, osköna åsikter och brister. Men varje dag hamnar vi i skuggan av vår funktionsvariation. Vi antas vara en generisk grupp, utan personligheter, intressen eller drömmar - att vi alla är snälla, lite dumma och hjälplösa. Detta kallar vi för den fördomsfulla snällheten. 

Läs mer

GIL i designsamarbete

Nyhet

I höst startar arkitektur- och designmuseum, ArkDes, och GIL ett gemensamt projektet: Unikt Publikt. Projekt ska visa att staden kan bli både tillgänglig, inkluderande, intressant och vacker – på samma gång. Fyra designers och fyra personer med funktionsnedsättning kommer tillsammans att arbeta fram nya lösningar för olika offentliga platser i Göteborg.

Läs mer

Årets nio stipendiater är utsedda!

Nyhet

Styrelsen för Stiftelsen till Rolf Bergfors minne har nu efter diskussion och genomgång av inkomna ansökningar utsett nio stipendiater. Vi gratulerar Roberto Petterson, Erik Josefsson, Per-Åke Isaksson, Poja Rahmani, Anita Josefsson, Luciano Pettersson, Lena Ericson, Cecilia Bostrand och Elias Magnusson som får dela på totalt 54 000 kronor!

Läs mer

CP-fria zoner

Kampanj

”CP-fri zon” och överkryssade handikappsymboler sprejmålades under natten den 23 maj 2019 på gatorna i och runt Haga i centrala Göteborg. Dessutom fick en handfull av de turistkartor som står utplacerade på stan nya kartor där utvalda stadsdelar markerats som ”CP-fria zoner”. Bakom aktionen stod GIL.

Läs mer