Årsstämma 25 maj 2019

Spara i din kalender
Skicka in din motion senast fredag den 11 april om du vill påverka verksamheten i GIL! Som medlem och delägare i kooperativet GIL har du en unik möjlighet att göra GIL ännu bättre. Använd din röst, din kraft och kreativitet för att påverka. Skicka in ditt förslag – eller motion som det kallas på byråkratiska – så tas det upp på årsstämman den 25 maj.
Bild på en person mot en grafittivägg

Vad är en bra motion?

En bra motion har en tydlig problemformulering. Vad är det du vill utveckla eller ändra på? Vad vill du uppnå? Beskriv problemet och formulera ditt förslag så sakligt som möjligt så att styrelsen kan använda det för att fatta ett beslut.

Gör så här

 • Skriv en tydlig rubrik som anger vad din motton handlar om
 • Skriv en förklarande text där du förklarar bakgrunden till ditt förslag och argumenterar för det. Skriv hellre kort och kärnfullt än långt och detaljerat.
 • Avsluta  med ett kort förslag – ditt yrkande – som årsmötet kan säga ja eller nej till. 

Motionen ska vara Anders tillhanda senast 11 april!

Skicka den till anders@gil.se
eller med vanlig post:

GIL
att: Anders Westgerd
Box 24061
400 22 Göteborg

Motionerandet gäller dig som är medlem i GIL.

PS. Årsstämman hålls lördag den 25 maj på Gothia Towers. Kallelse kommer tidigast 4 veckor före stämman. Och senast 2 veckor före.

Information

 • Datum
  2019-05-25
 • Tid
  Heldag
 • Målgrupp
  Arbetsledare
 • Lediga platser
  Ja
 • Kostnad
  Gratis
 • Sista anmälningsdag
  2019-05-17
 • Plats
  Mässans gata 24
  Göteborg, 412 51 Sverige