Personlig assistans är en lagstadgad rätt sedan 1994 och ger dig möjlighet att leva ett liv som andras även om du har funktionsnedsättningar. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp av en eller flera personliga assistenter att klara sådant du inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt.

Kommunen eller Försäkringskassan beslutar

Kommunen eller Försäkringskassan beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar Försäkringskassan.

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov. Man börjar med att titta på de grundläggande behoven, som är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Om du får beviljat personlig assistans för de grundläggande behoven så kan du också få personlig assistans för dina övriga behov.

Välja assistansanordnare

När du har fått ditt beslut så är det dags att välja anordnare. Du har själv rätt att välja vem som ska samordna din personlig assistans. Du kan driva din personliga assistans själv eller överlåta samordnandet åt kommunen, ett företag eller ett assistanskooperativ, som GIL.

I kommunen kan det vara svårt att säkerställa att du får ta del av den assistansersättning som är till för dig. I företag är du med och bekostar aktieägarnas vinster. Ett assistanskooperativ är en ekonomisk förening av assistansberättigade personer, där man gemensamt delar på de administrativa kostnaderna och där alla har möjlighet att stödja varandra. GIL är ett kooperativ.

Vad är assistansersättningen och vad ska den gå till?

Varje timma som du blir beviljad personlig assistans för är värd en bestämd summa pengar, vi pratar om assistansersättning. Assistansersättningen är 295,40 kronor per timma (2018).

Assistansersättningen ska räcka till dina personliga assistenters löner, till sociala avgifter och till de omkostnader som det medför att ha personlig assistans. Det kan vara allt från toalettpapper till de personliga assistenterna eller deras resa och boende när du vill åka till Barcelona med din granne.

I GIL, som alltså är ett assistanskooperativ, så går hela assistansersättningen till din personliga assistans. Vi har inget intresse av vinst i form av pengar, vår vinst är våra medlemmars goda liv och inte kronor och ören. Alltså: Mer pengar till din assistans med kooperativ!