Personlig assistans är en lagstadgad rätt sedan 1994 och ger dig möjlighet att leva ett liv som andras även om du har funktionsnedsättningar. Den personliga assistansen innebär att du får hjälp av en eller flera personliga assistenter att klara sådant du inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt.

KOMMUNEN ELLER FÖRSÄKRINGSKASSAN BESLUTAR

Kommunen eller Försäkringskassan beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och över 20 timmar så ansvarar Försäkringskassan.

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov. Man börjar med att titta på de grundläggande behoven, som är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Om du får beviljat personlig assistans för de grundläggande behoven så kan du också få personlig assistans för dina övriga behov.