När det kommer till assistansekonomi kan få assistansbolag mäta sig med de verktyg och tjänster som GIL tillhandahåller. Knapptid, Budget- och lönesimuleringsprogram samt många och viktiga ekonomiska rapporter som redovisar varje timme och krona - varje månad direkt på Min sida.
Bild på en person mot en grafittimålad väggg

Fyll i dina tidrapporter med Knapptid

Knapptid är GIL:s webbaserade tidrapporteringssystem, du hittar det på Min sida. Knapptid är enkelt, räknar rätt och fyller i OB. Du kan också fylla i blanketter för måltidsersättning, resor och milersättning. Utöver GIL:s tidrapport måste du fylla i Försäkringskassans egen tidrapport. När du använder Knapptid kommer den med automatiskt när du skriver ut tidrapporten – ifylld och klar! Fyller du i för hand får du däremot fylla i två olika tidrapporter.

Få koll på assistansekonomin med Budget

Budget är GIL:s webbaserade budget- och lönesimuleringsprogram, du hittar det på Min sida. Budgetprogrammet hjälper dig att få eller behålla kollen på assistansekonomin. Vilket utrymme finns det för att höja assistenternas löner i år? Hur mycket mer behöver du lägga undan för omkostnader för att klara resan till Barcelona i höst? Fyll i uppgifterna i programmet och se prognosen direkt.

Många rapporter, total insyn

Med GIL:s rapporter är det enkelt att få eller behålla kollen, du hittar dem på Min sida.

  • Ekonomiska rapporten – assistansekonomin månad för månad
  • Assistanstid – antal timmar varje assistent arbetat månad för månad
  • Använda timmar – hur många assistanstimmar som använts och hur många timmar som finns kvar den aktuella avräkningsperioden.
  • Tjänstgöringsgradsrapporten – varje assistents tjänstgöringsgrad enligt anställningsavtalet och vilken tjänstgöringsgrad de borde ha baserat på hur de arbetat